Elektrėnų savivaldybė 2014

Elektrėnų savivaldybė, surinkusi 48,7 balo iš 100, indekse užėmė 33 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki šiol gautas savivaldybės įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė geresni komunalinio ūkio, švietimo bei socialinės rūpybos sričių įvertinimai.

Komunalinio ūkio srities įvertinimą teigiamai paveikė šilumos bei vandens kainų rodiklių įtraukimas į indeksą. Ir vanduo, ir šiluma savivaldybėje kainuoja pigiau nei vidutiniškai šalyje. Išaugęs mokyklos patalpų panaudojimo efektyvumas prisidėjo prie tikslingesnio švietimui skiriamų išlaidų paskirstymo – didesnė lėšų dalis buvo skiriama mokymosi procesui užtikrinti, o ne infrastruktūrai išlaikyti. Elektrėnų savivaldybėje nedarbo lygis sumažėjo net iki 8,1 proc. Kartu mažėjo ir socialinės pašalpos gavėjų bei ilgalaikių bedarbių.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prasčiau įvertintos turto valdymo, investicijų bei mokesčių sritys. Turto valdymo srityje Elektrėnų savivaldybė prastai įvertinta dėl neefektyvaus turimų patalpų panaudojimo. Trečdalis visų patalpų priskiriamos nenaudojamoms ir tik dalis jų yra įtrauktos į privatizuojamų objektų sąrašą. Savivaldybėje 30 proc. sumažėjo vienam gyventojui tenkančių materialinių investicijų, tačiau Elektrėnai išliko tarp daugiausia šio pobūdžio investicijų pritraukiančių savivaldybių. Mokestinę aplinką blogino šalies vidurkį lenkiantis nekilnojamojo turto mokestis bei nenaudojamai žemei taikomas maksimalus 4 proc. tarifas.

elektrėnų sav 1 elektrėnų sav 2 elektrėnų sav 3