Biržų rajono savivaldybė 2014

Biržų raj. savivaldybė, surinkusi 58,2 balo iš 100, indekse užėmė 10 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai geriausias iki šiol pasiektas savivaldybės įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė geresni turto valdymo, investicijų bei sveikatos sričių įvertinimai.

Turto valdymo srityje savivaldybė išsiskiria efektyviu turimų patalpų panaudojimu, o visos nenaudojamos patalpos įtrauktos į privatizuojamų objektų sąrašą, nors privatizacijos tempas ir nėra pakankamai spartus. Biržų rajone ypač sparčiai augo tūkstančiui gyventojų tenkančių įmonių skaičius, teko daugiau tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui. Sveikatos srityje augo gyventojų, besirenkančių privačiai dirbančius šeimos gydytojus, dalis, o pirminės sveikatos priežiūros centras dirbo nenuostolingai.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prasčiau įvertintos biudžeto, transporto bei socialinės rūpybos sritys. Neigiamai įvertinimą paveikė skolos augimas – nuo 39 iki 47 proc. savivaldybės gaunamų pajamų. Vykdant viešuosius pirkimus, ne visada buvo pasirinktas skaidriausias būdas – (supaprastinti) atviri konkursai. Rodiklius transporto srityje pagerintų atvirų konkursų skelbimas transporto paslaugoms teikti. Išaugęs nedarbo lygis bei būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų pagausėjimas neigiamai paveikė bendrą savivaldybės įvertinimą.

biržų r 1

biržų r 2

biržų r 3