Grįžti atgal

Knygos

Stokos reiškinys: būtis, žmogus ir bendruomenė (3816)

Metai: 2016
Tipas: Leidiniai LLRI bibliotekoje
Autorius, leidėjas: LLRI; Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Aprašymas:

Straipsnių rinktinėje stoka nagrinėjama iš skirtingų humanitarinių ir socialinių disciplinų perspektyvos. Studijų tikslas – permąstyti fundamentalią stokos prasmę, aktualizuoti santykį su ja. Skirtingų prieigų dėka ištirti įvairūs stokos aspektai leidžia susidaryti kompleksinį šio reiškinio vaizdą, aiškinti stokos vaidmenį būtyje, žmogaus vidujybėje ir visuomenėje. Tyrimo atspirties taškas – tai netobulo ir mirtingo žmogaus veikimas ribotame pasaulyje, kuris regimas kaip nuolatinis dialogas su stoka, konkrečių stokojimų įveika, gėrybių gausinimas. Tokiame kontekste stoka iškyla kaip prielaida laisvei ir bendradarbiavimui.


Knygą internete galite skaityti nemokamai arba įsigykite spausdintą versiją užsukę į el. knygyną „Humanitas“