Karolina Mickutė

Karolina Mickutė

Vyresnioji ekspertė

Tel.: 8 (5) 250 0281
El. paštas: karolina@llri.lt

Karolina prie Instituto prisijungė 2018 metais. Jos veiklos sritis – darbo santykių ir nuosavybės teisinio reguliavimo tyrimai. Kaip asocijuota ekspertė Karolina dalyvavo Darbo lankstumo indekso, darbo santykių reguliavimo analizės projektų rengime, įvairių teisės aktų projektų, pavyzdžiui, dėl vaistinių steigimo, miškų nuosavybės, konkurencijos reguliavimo, laisvų dienų suteikimo ir kitų teisės aktų iniciatyvų vertinimo procese.

Vilniaus universitete Teisės fakultete įgijo teisės magistro laipsnį, Magna Cum Laude diplomą. Šiuo metu studijuoja doktorantūroje ir rengia disertaciją tarptautinės ekonominės teisės tema. Karolina yra VU Teisės fakulteto jaunesnioji mokslo darbuotoja, vykdo mokslinius Tartautinės ir Europos Sjungos teisės tyrimus, yra Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės seminarų ir paskaitų dėstytoja.

Karolina mėgsta dalyvauti protmūšiuose, domisi modernaus gatvės meno kultūra, alternatyvia muzika ir lietuvių autorių klasikine literatūra, groja kanklėmis.

Karolina apie laisvę:

“Kaip klapėdietė, laisvę įsivaizduoju kaip žaidimą smėlyje paplūdimyje: tai kūryba, reikalaujanti pažinti save ir kurti savo aplinką, kurioje galima bendrauti su kitais „statytojais“, savarankiškai įgyvendinti idėjas, svarbiausia – tai pagarba kitų smėlio pilims, galimybė statyti, klysti, suprasti ir statyti vėl.”