Alytaus rajono savivaldybė 2014

Alytaus raj. savivaldybė, surinkusi 26,4 balo iš 100, indekse užėmė 53 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Tai prasčiausias iki šiol gautas savivaldybės įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą nulėmė blogesni turto valdymo, biudžeto bei komunalinio ūkio sričių įvertinimai.

Šalyje mažėja savivaldybei priklausančių patalpų, tenkančių vienam gyventojui, skaičius, tačiau Alytaus raj. situacija išlieka nepasikeitusi. Nors buvo fiksuotas patalpų ploto augimas privatizuojamų objektų sąraše, tačiau lėtas privatizacijos tempas lėmė prastesnį turto valdymo srities įvertinimą. Palyginus maža atvirų konkursų dalis vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus bei vis išliekanti didelė savivaldybės skola lėmė prastesnį rezultatą biudžeto dalyje. Savivaldybės šilumos bei vandens kainos viršijo šalies vidurkį, o vandens tiekimo įmonė dirbo nuostolingai. Įvertinimą pagerintų specialiojo šilumos plano parengimas, kuriame būtų numatyta konkurencinė zona šilumos tiekėjams.

Savivaldybė geriau įvertinta švietimo, sveikatos bei investicijų srityse. Efektyviau imtas išnaudoti mokyklų plotas bei tinkamai paskirstytos švietimui skiriamos išlaidos tarp mokymosi proceso palaikymo ir patalpų išlaikymo. Privačiose gydymo įstaigose augantis pacientų skaičius gerino sveikatos srities rodiklius. Investicijų srityje fiksuotos augančios tiesioginės užsienio investicijos.

alytaus r 1 alytaus r 2 alytaus r 3 Sutartinis žymėjimas rajonų