Akmenės rajono savivaldybė 2014

Akmenės raj. savivaldybė, surinkusi 43,8 balo iš 100, indekse užėmė 40 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę savivaldybės poziciją nulėmė blogiau įvertintos biudžeto, turto valdymo bei investicijų sritys.

Biudžeto sritis žemesnį įvertinimą gavo dėl to, kad sumažėjo viešųjų pirkimų, vykdytų (supaprastinto) atviro konkurso būdu. Augantis norimų parduoti pastatų skaičius ir lėtai vykdoma privatizacija neigiamai paveikė turto valdymo srities balus. Investicijų srityje fiksuotas tiesioginių užsienio investicijų mažėjimas, įvertinimą pablogino ir mažas savivaldybėje išduodamų statybos leidimų skaičius.

Savivaldybė geriau įvertinta komunalinio ūkio, transporto bei sveikatos srityse. Nors komunalinio ūkio srityje vis dar trūksta konkurencinės aplinkos tarp savivaldybės ir privačių paslaugų teikėjų surenkant atliekas bei administruojant daugiabučius namus, tačiau teigiamai įvertinta tai, kad savivaldybės įmonės pradėjo dirbti nenuostolingai. Pelningai veiklą vykdo ir savivaldybei priklausanti transporto paslaugų teikimo įmonė. Nors daugėja valstybiniame sektoriuje dirbančių šeimos gydytojų, tačiau konkurencinę kovą laimi dirbantieji privačiai – jų aptarnaujamų pacientų procentinė dalis išaugo.

akmenės r 1

akmenės r 2

akmenės r 3