Širvintų r. savivaldybė 2015

Širvintų r. savivaldybė, surinkusi 65,9 balo, šiemet užima 14 poziciją 54 mažųjų savivaldybių tarpe. Aukštą vietą labiausiai lėmė gerai įvertintos „Mokesčių“, „Turto valdymo“ bei „Sveikatos ir socialinė rūpybos“ sritys. Mažiau balų skirta už „Investicijas ir plėtrą“ bei „Administraciją“.

„Mokesčių“ sritis įvertinta geriausiai, kadangi 2014 m. savivaldybėje buvo nustatyti mažiausi mokesčiai už verslo liudijimus, taip pat vienas žemiausių pagrindinių nekilnojamojo turto mokesčio tarifų (0,5 proc. lyginant su 0,7 proc. vidurkiu*). „Turto valdymas“ irgi įvertintas aukščiausiu balu – 2014 m. Širvintų r. savivaldybėje parduodamų objektų sąraše esančių pastatų ir patalpų ploto santykis su visu savivaldybei priklausančiu pastatų plotu sudarė 24,6 proc. (vidurkis* – 7,5 proc.). Geram „Sveikatos ir socialinės rūpybos“ įvertinimui įtakos turėjo gyventojų, registruotų privačiuose pirminės sveikatos priežiūros centruose, dalis, kuri buvo viena didžiausių tarp vertintų savivaldybių (74,9 proc. lyginant su 26 proc. vidurkiu*). Prie savivaldybės šuolio aukštyn taip pat prisidėjo ženkliai sumažėjusi bedarbių dalis – nuo 10,6 proc. 2013 m. iki 8,4 proc. 2014 m.

„Investicijų ir plėtros“ srityje aukštesnį įvertinimą gauti sutrukdė mažas materialinių ir tiesioginių užsienio investicijų kiekis, tenkantis vienam gyventojui (atitinkamai, 914 EUR lyginant su 1166 EUR vidurkiu* ir 39 EUR lyginant su 1138 EUR vidurkiu*). Na, o internetinės svetainės patobulinimas pagerintų tiek „Investicijų ir plėtros“, tiek „Administracijos“ sričių įvertinimus.

mazuju_sutartinis

1Sirvintu 2Sirvintu
3Sirvintu 4Sirvintu
5Sirvintu 6Sirvintu