Laisvės studijos

Nuo 2004 m. iki 2012 m. LLRI organizavo esė konkursą „Laisvės studijos“ ir sulaukė daugiau nei 150 darbų, o apdovanota buvo 20 geriausių autorių.

Esė konkurso tikslas buvo gilinti socialinių ir ekonominių visuomenės gyvenimo dėsnių supratimą, paskatinti asmens laisvės kaip reiškinio, kuris reikalauja žmonių supratimo analizuojant socialinius ir ekonominius visuomenės dėsnius, nagrinėjimo Lietuvos aukštosiose mokyklose tradiciją.

Taip pat rašančius paskatinti nagrinėti socialinių ir ekonominių visuomenės dėsnių veikimą ekonomikos, teisės, moralės ar kitose srityse, išmokti suprasti žmonių motyvacijas socialinėje-ekonominėje veikloje ir suvokti, kad žmonių tikslų ir vertybių įvairovė ne trikdo, o priešingai – palaiko sklandų visuomenės sambūvį.