Užduotys mokiniams: Nori suprasti ekonomiką? Pripažink, kad visko nežinai!

Pradėkime nuo to, kas ekonomika nėra! Ekonomika nėra mokslas apie pinigus, pagrindinis ekonomikos metodas nėra skaičiavimas, ekonomika nėra išskirtinai bankininkų, verslininkų ar buhalterių užsiėmimas. Tai kas tuomet yra ta ekonomika ir kam ji turėtų rūpėti?

EKONOMIKA (economics) – socialinis mokslas, tiriantis žmonių elgseną ir ribotų išteklių panaudojimo būdus, tenkinant neribotus žmonių poreikius.

10.1

Ekonomikos mokslui įdomūs žmonės, jų veikla ir pasirinkimai ribotų išteklių pasaulyje. Todėl, visų pirma, ekonomika turėtų rūpėti TAU pačiam! Tai, kad šiuo metu skaitai šį tekstą, yra ekonominis pasirinkimas. Kodėl? Nes šį labiausiai ribotą išteklių – laiką – galėjai skirti kitiems užsiėmimams. Ekonomiškai tariant, tavo pasirinkimas skaityti šį tekstą turėjo alternatyvų. Galėjai miegoti, važinėti riedlente ar dalyvauti matematikos olimpiadoje. Akivaizdu, kad visų šių dalykų vienu metu daryti negalėtum. Taigi, vadovaudamasis savo asmeniniais tikslais, įvairias veiklas suskirstei pagal prioritetus. Pavyzdžiui:

  1. skaityti Ekonomika aktyviai;
  2. sudalyvauti matematikos olimpiadoje;
  3. pavažinėti riedlente;
  4. pamiegoti;

10.2

Prioritetus lėmė tikslai. Jei svarbiausias tavo tikslas būtų tapti profesionaliu riedlentininku, vietoj to, kad skaitai šį tekstą, tu veikiausiai važinėtum skateparke. Jei paryčiais grįžtum iš vakarėlio – pagrindinis tikslas būtų poilsis, o priemonė miegas. Rinkdamasis įvertini naudą bei sąnaudas ir tikiesi savo norus patenkinti mažiausia kaina.

RIBOTI IŠTEKLIAI (scarce resources) – gaminant prekes ir teikiant paslaugas naudojami baigtiniai ištekliai.

Vienu metu darai tai, kas tau svarbiausia, nes laikas ir energija yra riboti. Taip, kaip riboti yra ir visi kiti ištekliai: šis tekstas yra ribotas, riedlenčių skaičius yra ribotas, medienos, iš kurios gaminamos riedlentės, kiekis yra ribotas, taip pat ir žmonių, kuriančių ir gaminančių riedlentes, skaičius ribotas.

Vienintelis beribis dalykas – žmonių norai. Būtent dėl ribotų išteklių sukelto trūkumo ir jo nesuderinamumo su neribotais norais ir atsirado ekonomikos mokslas. Ekonomikos mokslo užduotis – išspręsti problemą, kaip ribotus išteklius panaudoti neribotiems poreikiams patenkinti.

Išmanydamas ekonomikos dėsnius gebėsi priimti tinkamiausius ekonomikos sprendimus, įžvelgsi sprendimų priežastis bei numatysi galimus padarinius.

1 UŽDUOTIS: pagalvok apie realias savo papildomo ekonomikos mokymosi internete alternatyvas pagal prioritetus ir skirtingais argumentais pagrįsk, kad visos jos yra ekonominiai pasirinkimai. Go!

Ekonomistas F. A. Hayekas rašo: „Kuo daugiau žmonės žino, tuo mažesnę visų tų žinių dalį gali aprėpti bet kurio atskiro individo protas. Kuo labiau civilizuoti tampame, tuo kiekvienas individas žino santykinai mažiau faktų, kuriais remiasi civilizacijos procesai. Pats žinių išskaidymas neišvengiamai padidina daugumos šitų žinių nežinojimą.”

Paprasčiau tariant, pasaulyje išsibarstę milijardai žmonių, žinančių skirtingus dalykus. Visų šitų žmonijos žinių negali suprasti joks pavienis žmogus, bet šios žinios kasdien prisideda prie kiekvieno atskiro žmogaus gyvenimo.

Vis dar nelabai aišku? Žiūrėk: https://goo.gl/7unOPi

10.3

2 UŽDUOTIS: pasirink bet kokį daiktą, išnagrinėk ir aprašyk jo ekonominę sandarą. Remkis vaizdo įrašu apie pieštuką. Pagalbos klausimai. Iš ko šis daiktas pagamintas? Kaip jį pagaminti? Kodėl jis buvo pagamintas? Kiek skirtingų sričių specialistų prisidėjo prie to, kad jis šiandien būtų tavo rankose? Šio daikto nebūtų jei…

Pasitikrink! Atsakymų gairės: goo.gl/4JPj6Q