Užduotys moksleiviams: ekonominis karas: kas tai?

Olandija garsi savo užauginamomis nuostabaus grožio gėlėmis. Kinijos žemėje puikiai auga ryžiai. Ką daryti, jei olandai nori ryžių? Yra du variantai: auginti ryžius patiems arba pirkti juos iš Kinijos. Paprastesnis variantas yra antrasis. Auginti ryžius Olandijoje būtų sudėtinga dėl netinkamų gamtinių sąlygų, mažų dirbamos žemės plotų ir nesamų tradicijų. Todėl tiek olandai, tiek ir daugelis kitų pasaulio šalių gyventojų renkasi pirkti kiniškus ryžus. Iš Kinijos atgabenti ryžiai dar ir pigesni! Kaip ir iš Olandijos į viso pasaulio parduotuves pristatomos gėlės. Tarpvalstybiniai manai leidžia šalių gyventojams užsiimti tuo, ką jie geriausiai sugeba, ir tuo, kas labiausiai tinka jų gamtinėms sąlygoms. Vėliau jie savo šalyje pagamintas gėrybes parduoda kitoms šalims (eksportas), o savo šalyje gali įsigyti kitų šalių gamintojų prekių (importas).

TARPVALSTYBINIAI MAINAI (cross-border exchanges) – keitimasis prekėmis arba paslaugomis tarp dviejų valstybių.

Prekybiniai santykiai tarp valstybių yra vienas iš svarbiausių bendradarbiavimo būdų tarp skirtingų šalių verslininkų ir gyventojų. Tai skatina konkurenciją, geresnį ir paprastesnį žmonių gyvenimą bei technologinę pažangą.

Tačiau kartais valstybės susipyksta. Žinoma, dažniausiai susipyksta ne gyventojai, bet politikai. Ir tarptautinių prekybinių santykių apribojimas yra vienas iš būdų nubausti valstybę priešę. Teigiama, kad tokių apribojimų paskirtis – apsaugoti šalies vidaus gamintojus ir pardavėjus nuo kitų šalių gamintojų ir pardavėjų, kurie yra stipresni ir gali pagaminti ir parduoti daugiau pigesnių ir geresnių prekių. Valstybė, nuo kurios „saugomasi“ taip pat ima „saugotis“ ir taip kyla ekonominis karas. Kokios šio karo priemonės ir kokios pasekmės pirkėjams?

MUITAS (tariff) – valdžios taikomas mokestis už prekių įvežimą ar išvežimą.

Muitas – mokestis, pridedamas prie iš užsienio įvežamų prekių ir žaliavų. Jis užsienio prekes pabrangina. Todėl šalies viduje pagamintos prekės pirkėjams tampa patrauklesnės, nes pigesnės, nors ne tokios pigios kaip būtų buvusios užsienio prekės be muito. Pirkėjai priversti išleisti daugiau.

STANDARTAS (standard) – prekybos ryšių su tam tikra šalimi ribojimas, įvedant specialius reikalavimus produktų kokybei, pakuotei ir pan.

Standartas – tai prekybinių santykių tarp šalių ribojimas, kai valdžia įveda specialius reikalavimus produktų kokybei ar išvaizdai. Tai pabrangina gamybos procesą ir galutinis užsienio produktas pirkėjams tampa brangesnis.

61

SUBSIDIJA (subsidy) – tiesioginė finansinė parama ar mokesčių nuolaidos tam tikrai verslo šakai ar įmonei, siekiant sumažinti prekės kainą vartotojui, pagerinti įmonės veiklos rodiklius ar padėti prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių.

Subsidija – tai tam tikros prekės atpiginimas visų mokesčių mokėtojų sąskaita. Valdžia padengia dalį vietos gamintojų prekės gamybos kaštų, dėl to ji atpinga parduotuvių lentynose ir tampa patrauklesnė už užsienio gamintojų prekes. Bet iš tiesų už šį atpiginimą visi sumoka per mokesčius.

KVOTA (quota) – importuojamų prekių kiekio ribojimas.

Kvotomis ribojamas į šalį įvežamų tam tikros rūšies prekių kiekis. Pirkėjai negali įsigyti tiek prekių, kiek norėtų ir galėtų.

EMBARGAS (embargo) – prekybos ryšių su tam tikra šalimi nutraukimas.

Vienas drastiškiausių užsienio prekybos ribojimų – embargas. Jis reiškia, kad iš nurodomos valstybės yra griežtai draudžiama eksportuoti ar importuoti tam tikras prekes. Pirkėjai lieka be reikalingų prekių.

Dėl ekonominio karo nukenčia ne tik pirkėjai, bet ir patys gamintojai. Nors dažnai sakoma, jog šios priemonės yra jų saugojimas – protekcionizmas. Tačiau jis veikia kaip užkrečiama liga. Vienai šaliai pradėjus saugoti savo gamintojus, kitų šalių valdžios institucijos daro tą patį, siekdamos apsaugoti savuosius. Taip tarpvalstybinė prekyba sustabdoma ir gamintojams tenka ieškoti naujų rinkų, mažinti gamybos apimtį, veiklą nutraukti ar perkelti į kitą šalį.

60

unhate.benetton.com

UŽDUOTIS: kuris teiginys kurį ribojimą reiškia (muitas /standartas /subsidija /kvota /embargas)? Koks jo poveikis prekės pirkėjams ir prekės gamintojams?

  1. 5 proc. mokesčiu pabranginti iš Ispanijos į Latviją importuojami pomidorai.
  2. Į Prancūziją viena įmonė gali įvežti ne daugiau kaip 5 000 tonų miltų.
  3. Lietuviškoms bulvėms PVM sumažintas iki 15 proc.
  4. Rusija jau beveik du mėnesius neįsileidžia lietuviškų pieno produktų.
  5. Europos Sąjungoje parduodamų bananų mažiausias leistinas ilgis yra 14 cm.

Pasitikrink! Atsakymų gairės: https://goo.gl/ySXcjf