Euras ir Europa

EU Parliament 2EURAS IR EUROPA  – LLRI iniciatyva aktyviai įsitraukti į diskusijas apie Lietuvai ir visai Europai svarbius klausimus, sprendimus, kryptis.

Koks Lietuvos interesas ES Taryboje svarstomų klausimų spektre? Kokia Lietuvos pozicija dėl ekonominės ir pinigų sąjungos, bankų sąjungos, tarpbankinių atsiskaitymų reguliavimo ar tabako direktyvos? Ir jei ji yra – tai kodėl ji būtent tokia?

Lietuvos pažanga ir ateitis priklauso ir nuo to, ar esame pasirengę domėtis mus paliesiančiais sprendimais ir kelti klausimus: Ar tai teisinga? Ar tai naudinga? Kas už tai sumokės?

LLRI ekspertų komanda Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pusmetį aktyviai stebėjo ir analizavo ne tik Lietuvos viešąją politiką, bet ir ES lygmeniu svarstomus klausimus bei ES aktualijas. Šią kryptį tęsiame ir toliau.