Daugiau liberalių balsų Europoje

ES pirmininkavimas 726 x 280

Ko siekiame?

Šiuo projektu siekiame paskatinti liberalių sprendimų priėmimą svarbiausiose Europos Sąjungos viešosios politikos srityse ir  liberaliųjų pažiūrų organizacijų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus.

Kokie yra mūsų uždaviniai?

  • Sustiprinti liberaliųjų pažiūrų idėjų kalvių pozicijas dalyvaujant ES viešųjų politikos konsultacijų procese;
  • Sustiprinti liberaliųjų pažiūrų idėjų kalvių bendradarbiavimą kuriant ir teikiant liberalius sprendimus Europai;
  • Paskatinti liberalių sprendimų priėmimą ES.

Ką veiksime?

  • Nustatysime svarbiausias ES viešosios politikos sritis liberalių sprendimų įgyvendinimui;
  • Reaguosime į ES viešąsias konsultacijas pasirinktose politikos srityse;
  • Bendradarbiausime su atitinkamomis ES institucijomis;
  • Viešai diskutuosime svarbiausiais ES viešosios politikos klausimais Lietuvoje ir visoje Europoje;
  • Surengsime dvi aukšto lygio konferencijas Briuselyje.

Su kuo bendradarbiaujame?

Projekte dalyvauja penkios nevyriausybinės organizacijos: IME (Bulgarija), INESS (Slovakija), fondas „Industrial“ (Lenkija), F. A. Hayeko fondas (Slovakija), Liberalizmo studijų centras (Čekija).