LLRI rėmėjai 2019 / LFMI donors 2019

Tarptautinių fondų parama (9 fondai)
Support from international funds
45%
Lietuvos įmonių parama (92 įmonės)
Support from Lithuanian private companies and Associations
46%
Komercinės pajamos
Commercial income
7%
Fizinių asmenų parama (49 asmenys)
Individual donations
2%

Tarptautiniai fondai ir partneriai

International foundations and partners


Lietuvos laisvosios rinkos instituto rėmėjai

Instituto Rėmėjų kolegiją vienija laisvąją rinką palaikantys žmonės. Įmonės, savo lėšomis prisidėjusios prie LLRI veiklos, tampa Rėmėjų kolegijos nariais vieneriems metams.

We have established a College of Supporters which brings together free market supporters to cooperate in their advocacy work as well as contributes funds towards LFMI’s mission. By giving a donation one becomes an honourable member of LFMI‘s College of Supporters for one year.