Seime atsižvelgta į LLRI įžvalgas apie darbuotojų skaičių savivaldybių administracijose

Vykdydamas parlamentinę kontrolę Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) rugsėjo 30 d. vykusiame posėdyje susipažino su Lietuvos laisvosios rinkos instituto įžvalgomis dėl savivaldybių administracijų dydžio ir išklausė Vidaus reikalų ministerijos informaciją apie parengtą analizę ir rekomendacijas savivaldybėms dėl pareigybių skaičiaus administracijose nustatymo.

Komiteto pirmininkas Valentinas Bukauskas akcentavo, kad savivaldybių lėšos neturėtų būti eikvojamos nepagrįstam darbuotojų skaičiui didinti ar vien tik vadovaujančioms pareigybėms steigti. Komiteto nariai teiravosi apie galimybes įstatymu nustatyti maksimalų leistiną savivaldybių administracijų darbuotojų skaičių ar savivaldybių administracijų veiklai finansuoti skiriamų asignavimų maksimalų dydį.

Plačiau apie LLRI poziciją – pranešime spaudai.