LLRI išleido viešosios politikos vadovą vietos bendruomenėms

Plečiantis miestams ir gamybai, gausėjant gyventojų, daugėjant verslų ir įvairiu projektų, viešoji politika aplinkosaugos klausimais vis dažniau tampa karštų diskusijų tema. Tokiose diskusijose išryškėja skirtingų žmonių skirtingi norai, poreikiai ir užmojai. Kadangi dažnai įstatymas aiškiai neapibrėžia gyventojų ir investuotojų teisių ir pareigų, susitarti tampa itin sunku.

Norint efektyviai ir argumentuotai dalyvauti diskusijose, būtina žinoti kaip ūkinė veikla veikia aplinką, kokias teises turi gyventojai ir investuotojai ir kokią naudą atneša naujos investicijos. Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus pateiks LLRI parengtas viešosios politikos analizės vadovas.

vadovas2