Lietuvos laisvosios rinkos instituto pasiūlymai dėl mokesčių lengvatų peržiūros

Atsiliepdami į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iniciatyvą atlikti mokesčių lengvatų sisteminę peržiūrą, teikiame analitinę medžiagą, nagrinėjančią lengvatų ir lengvatomis vadinamų apmokestinimo režimų prigimtį bei vaidmenį ekonomikoje.

Visų pirma tikslinga atkreipti dėmesį, kad ne visos mokesčių taisyklės, kurias tapo įprasta vadinti „lengvatomis“, yra mokesčių lengvatos ekonominiu aspektu. Todėl pateikiame esminius požymius, kuriais remiantis įmanoma atskirti mokesčių lengvatas nuo skirtingų reiškinių skirtingo apmokestinimo. Pateikti požymiai padės klasifikuoti mokesčių lengvatas, idant būtų galima formuoti mokesčių politiką, padedančią nuosekliai siekti iškeltų valstybės tikslų. Taip pat pateikiame konkrečių mokesčių lengvatų vertinimus pagal jų atitikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės deklaruotiems tikslams bei poveikį atskiriems subjektams ir mokesčių sistemos visumai.

Visą analizę skaityti ir parsisiųsti galite čia.