Statistikos įstatymo projektas bus tobulinamas

Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertai ir Statistikos departamento darbuotojai sutarė drauge tobulinti rengiamą Statistikos įstatymo projektą. Tai nutarta po rugsėjo 14 dieną Vyriausybėje įvykusio Vyriausybės konsultanto Arūno Degučio, LLRI prezidentės Elenos Leontjevos, LLRI viceprezidentės Rūtos Vainienės, Statistikos departamento direktoriaus Petro Adlio bei įstatymą rengiančių Statistikos departamento specialistų susitikimo.

 

Susitikime LLRI atstovės dar kartą išsakė kritines pastabas dėl negatyvių šio įstatymo nuostatų, leisiančių griežtinti verslo kontrolę bei užkrausiančias papildomas išlaidas verslininkams. Instituto nuomone, šias įstatymo nuostatas būtina keisti.

 

Įstatymo projekte numatomos plačios Statistikos departamento teisės: nemokamai gauti informaciją iš respondentų, tikrinti pateiktų duomenų tikslumą, nustatyti duomenų pateikimo tvarką, laiką ir formą. Projekte rašoma, kad „statistikos duomenų teikimas oficialiosios statistikos reikmėms yra pareiga ir duomenys yra teikiami nemokamai“. Be to, įstatymo projekte numatyta griežta respondentų atsakomybė – už statistinių duomenų parengimą ir pateikimą atsakingi asmenys gali būti traukiami atsakomybėn už šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų pažeidimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka“.

 

LLRI verslo sąlygų tyrimų rezultatai rodo, kad Statistikos departamentas yra viena iš kelių dešimčių verslą kontroliuojančių institucijų, kurių nustatyti reikalavimai atima daug laiko ir brangiai kainuoja įmonėms. Sankcijos už tvarkos nesilaikymą leidžia statistikos darbuotojams grasinti įmonėms ir priverstinai išreikalauti duomenis. LLRI pasisako prieš prievartinį duomenų rinkimą.

 

Po susitikimo LLRI bei Statistikos departamento specialistai nutarė toliau tobulinti įstatymo nuostatas, apriboti nemokamai ir privalomai teikiamos informacijos ratą, patikslinti nuostatą dėl duomenų tikslumo tikrinimo bei įtvirtinti jų tinkamumo principą.

 

Praėjusią savaitę, Lietuvos laisvosios rinkos institutui sukritikavus Statistikos įstatymo projektą, jo svarstymas Vyriausybėje buvo atidėtas.

 

Išsamius LLRI pasiūlymus ir pastabas skaitykite Statistikos įstatymo pataisų projekte, kurį LLRI yra pateikęs LRV posėdžio dalyviams.