Pozicija. Dėl Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2, 4, 5, 7, 9, 15, 21, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto

Įstatymo projektu siekiama pakeisti esamą balansą tarp hipotekos kreditorių ir kitų kreditorių teisių dalyvaujant restruktūrizavimo procese. Iš visų kreditorių papildomai yra išskiriami hipotekos kreditoriai, t.y. hipoteka arba įkeitimu prievolės įvykdymą apsaugoję kreditoriai.

Siūlomu įstatymo projektu hipotekos kreditoriams yra nepagrįstai apribojamos teisės dalyvauti restruktūrizavimo procese priimant sprendimus dėl restruktūrizavimo iniciavimo bei jo plano. Hipotekos ar įkeitimo turėtojai laikomi visais atvejais užsitikrinę prievolės įgyvendinimą, todėl laikomi mažiau suinteresuotais restruktūrizavimo procesu. Tačiau sprendimo teisių apribojimas bei apribojimas reikalauti parduoti įkeistą įmonės turtą, apriboja esmines hipotekos kreditorių teises, kurias jie įgyja remiantis hipotekos institutu. Nuo šimtmečius taikomo hipotekos instituto veiksmingumo ir kreditoriaus saugumo priklauso civilinių – komercinių santykių plėtra. Kuo hipotekos institutas efektyviau užtikrina apsaugoto kreditoriaus teises, tuo plačiau yra naudojamasi šia savanoriška, abipusiai naudinga sutartimi.

Bankų, kurie yra dažniausi hipotekos kreditoriai, galimybių užtikrinti prievolės įgyvendinimą pasinaudojant hipoteka sumažinimas nulemtų didesnę finansinių paslaugų riziką bei galėtų prisidėti prie palūkanų skolinant lėšas augimo.

Įstatymo projekte numatyti apribojimai būtų taikomi kreditoriams, kurie prievolės vykdymą saugo įkeitimu. Įkeičiami gali būti kilnojamo turto objektai ar turtinės teisės, pavyzdžiui, įkeičiami įmonės piniginiai srautai, nuomos teisės, prekių atsargos ir pan. Tokių hipotekos kreditorių teisės dalyvauti restruktūrizacijos procese taip pat būtų apribotos, nors įkeitimo objektas nesuteikia didesnių garantijų dėl galimybės užtikrinti prievolę.

Hipotekos kreditorių teisių restruktūrizavimo procese sumažinimas prisidėtų prie to, jog dalis įmonių galėtų pradėti restruktūrizavimo procesą, nors ir reikėtų pradėti bankroto procedūrą. Tai lemtų ilgesnį kreditinių bei kitų įsipareigojimų įšaldymą, neleistų ekonomikai efektyviai susitraukti.

LLRI nuomone, siūlomos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pataisos nėra tinkamos priemonės restruktūrizavimo proceso skatinimui.