Naujas ir neteisėtas cukraus kainos reguliavimas pagilins senas problemas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pasisako prieš Vyriausybės ketinimus nustatyti minimalią ir intervencines baltojo cukraus kainas. Ir vėl siauri interesai iškeliami virš visos šalies gyventojų interesų, skatinamas teisinis nihilizmas bei imamasi priemonių, pagilinsiančių problemas cukraus pramonėje.

 

LLRI nori atkreipti dėmesį, kad privalomojo baltojo cukraus pardavimo iš fabrikų kainos nustatymas, baudos už šio reikalavimo nesilaikymą nustatymas, privalomas kvotinio cukraus eksportas ir kvotos sumažinimas prieštarauja Cukraus įstatymui, Civiliniam kodeksui, Įmonių įstatymui bei Konkurencijos įstatymui.

 

Instituto nuomone, cukraus kainų reguliavimas atneš dar didesnės žalos ir taip smarkiai iškreiptai cukraus rinkai ir sąlygos kainų padidėjimą. Norėdama palengvinti vieno cukraus gamintojo padėtį, Vyriausybė pažeidžia visų cukraus vartotojų interesus. Nuo šio sprendimo nukentės ir vartotojai, ir pramonės šakos, naudojančios cukrų kitų produktų gamybai. Tai turės neigiamų ekonominių ir socialinių pasekmių, ypač skurdžiausiems visuomenės sluoksniams.

 

Tokios priemonės ir toliau mažins paskatas didinti Lietuvos cukraus pramonės efektyvumą ir konkurencingumą, sustiprins nepagrįstus lūkesčius, jog apsimoka gaminti ir nekonkurencingą produktą. Muitų, akcizų bei kainų reguliavimo priemonėmis išlaikoma Lietuvos cukraus pramonė bus nepasiruošusi konkurencijai Europos Sąjungos rinkoje. Be to, tokios priemonės, kaip minimalios kainos reguliavimas, yra nepriimtinos pačioje ES.

 

Kainų liberalizavimas pieno rinkoje parodė, jog reguliavimo atsisakymas, o ne jo didinimas yra teisingiausias sprendimas kuriant sąlygas produktyviam žemės ūkiui Lietuvoje. Šia kryptimi turėtų eiti Lietuvos Vyriausybė, jei jai iš tiesų rūpi visų šalies gyventojų interesai.