LLRI siūlo atsisakyti privalomų važtaraščių

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) siūlo atsisakyti privalomo važtaraščių taikymo Lietuvoje, nes ši kovos su kontrabanda priemonė jau atgyveno ir tapo nebetikslinga. Ekspertų teigimu, taip būtų suderinti skirtingi visuomenės interesai, o kontrabandos prevencijai visiškai užtektų kitų jau egzistuojančių ir su važtaraščiais besidubliuojančių kontrolės priemonių.

Kaip teigė LLRI ekspertas Andrius Bogdanovičius, priverstinis važtaraščių taikymas, reikalavimai jų pildymui ir apskaitai apsunkina prekių judėjimą, primeta papildomus kaštus Lietuvos įmonėms ir išplečia kontroliuojančių institucijų funkcijas. „Ir užsienio, ir Lietuvos verslo atstovai važtaraščius vertina kaip pernelyg komplikuotą reguliavimo priemonę, kuri realios naudos valstybei neduoda, tačiau menkina Lietuvos investicinį patrauklumą,“ – sakė ekspertas.

LLRI atkreipia dėmesį, kad važtaraščiai dubliuoja jau egzistuojančius kontrolės mechanizmus. Kai važtaraščiai buvo įvesti, Muitinės departamentas dar neturėjo modernių informacinių technologijų, skirtų stebėti ir tikrinti tranzitinius krovinius. Tačiau šiandien turimos technologijos leidžia šį darbą atlikti, reikia jas tik efektyviau panaudoti.

Važtaraščius taip pat dubliuoja PVM sąskaitose-faktūrose pateikiama informacija. LLRI nuomone, PVM sąskaitų-faktūrų ir dokumentų, kurių pagrindu jos išrašytos, visiškai užtenka įmonių veiklai patikrinti.

Privalomi važtaraščiai šiuo metu taikomi visoms be išimties prekėms, nors tik labai maža vidaus rinkoje cirkuliuojančių prekių dalis potencialiai gali būti kontrabandos objektas. Taip varžomi daugelio rinkos dalyvių, niekuo nesusijusių su kontrabanda, interesai.

Važtaraščiai taip pat apsunkina ES direktyvų nuostatų įgyvendinimą. ES šalys šalina formalias prekybos kliūtis ir siekia, kad valstybinės politikos tikslai netrukdytų laisvam prekių judėjimui.

Savo argumentus LLRI pateikė atsakingoms valdžios institucijoms ir tikisi, kad jie leis dar kartą atidžiau pažvelgti į Lietuvos įmonėms kylančias problemas dėl važtaraščių naudojimo praktikoje, kritiškiau įvertinti važtaraščių, kaip priemonės kovoje su kontrabanda, efektyvumą ir imtis neatidėliotinų veiksmų.

 LLRI išvados ir argumentai dėl privalomų važtaraščių tikslingumo ir naikinimo, kurie buvo pateikti Finansų ir Susisiekimo ministerijoms