Stebime valdžią. Vaistinėms – dar daugiau tikrinimų

Farmacijos įstatymo pakeitimo projektu siūloma, kad daugiau Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (toliau – VVKT) darbuotojų būtų įgalioti vykdyti priežiūrą ir atlikti  kontrolinius vaistinių preparatų pirkimus. Taip pat siūloma Įstatymą papildyti nuostata, kad atliekant kontrolinius vaistinių preparatų pirkimus, tarnybinis pažymėjimas ir pavedimas atlikti patikrinimą turi būti pateikiami atlikus kontrolinį pirkimą.

Taigi, nauju reguliavimu siekiama dar labiau kontroliuoti vaistinių veiklą. Paprastais pirkėjais „prisidengę“ VVKT darbuotojai sieks nustatyti, ar parduodant vaistus ir kitas medicinines priemonės laikomasi teisės aktų nustatytos tvarkos. O nustačius pažeidimus, įpareigos vaistines pašalinti nustatytus trūkumus.

Žinoma, tikrinimas iš esmės nėra blogas dalykas, jei juo norima nustatyti aptarnavimo lygį ar siekiama užtikrinti kokybiškų farmacijos paslaugų teikimą. Tačiau projekto siūlytojai nepateikia esminės informacijos – kaip dažnai tokie tikrinimai bus atliekami ir kiek valstybės lėšų jie kainuos? Kontroliniai pirkimai gali būti viena iš priežiūros formų, tačiau tai turi būti atliekama pagrįstu dažnumu ir neturėtų trukdyti įprastinės vaistinių veiklos.

Įstatymo projektas, spauskite nuorodą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=229618


STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.