Reguliavimų mažinimas leistų atpiginti vaistus

Pranešimas spaudai

 

Vaistų kainas leistų sumažinti naikinami gausūs ir nemotyvuoti vaistinių veiklos apribojimai – tokią išvadą daro Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjęs specifinius vaistinių veiklos reguliavimus.

 

„Lietuvoje galioja aibė teisės aktų, kurie nepagrįstai varžo vaistinių veiklą. Tarp jų yra ir tokių, kuriuose įtvirtintos pasenusios taisyklės“, – teigė LLRI prezidentė Rūta Vainienė. Anot jos, perteklinių ir neargumentuotų vaistinių reguliavimų naikinimas leistų mažinti vaistinių veiklos sąnaudas ir sukurti tvirtesnes bei ekonomiškai pagrįstas vaistų kainų mažėjimo prielaidas.

 

LLRI nuomone, būtina panaikinti draudimą steigti antrą vaistinę tame pačiame pastate, nes dabar tuo pačiu adresu ją galima steigti tik medicinos įstaigoje, o, tarkime, dideliame prekybos centre – draudžiama. Toks reikalavimas yra nepagrįstas, riboja intensyvesnę vaistinių konkurenciją, kuri galėtų atnešti naudos ir vaistų pirkėjams, ir valstybei. Pirma, vaistų kainos galėtų kristi, nes leidus steigti antrą vaistinę tame pačiame pastate suaktyvėtų konkurencija. Antra, vaistinėms atsirastų daugiau paskatų plėsti savo veiklos spektrą – pavyzdžiui, plėtoti farmacinę rūpybą ar įrengti specialias konsultacines zonas. Taip būtų geriau patenkinami žmonių poreikiai, o valstybė sutaupytų lėšų.

 

Institutas siūlo neriboti vaistinių asortimento arba išplėsti dabar galiojantį vaistinių asortimento sąrašą, nes jis suvaržo vaistinių galimybes lanksčiau ir operatyviau reaguoti į kintančią rinką ir savarankiškai koreguoti parduodamų prekių asortimentą. Jeigu valdžia nebereguliuotų vaistinių asortimento, nauda būtų ne tik vartotojui: dalis vaistinių turėtų galimybę dirbti pelningiau ir mokėti daugiau mokesčių į biudžetą. Be to, suaktyvėjusi konkurencija ir padidėjusios bendrosios vaistinių pajamos sudarytų papildomų galimybių mažinti vaistų kainas. Čia galima pasiremti užsienio praktika: vaistinių asortimento nereguliuoja Airija, Čekija, Ispanija, Italija ir Jungtinė Karalystė.

 

LLRI rekomenduoja vaistininkams taikyti tokius pačius darbo laiko reikalavimus kaip ir kitiems dirbantiesiems, nes trumpesnis vaistininkų darbo laikas didina vaistinių veiklos sąnaudas, o tai potencialiai augina vaistų kainas. Galiausiai dėl to nukenčia vaistus perkantys žmonės. Šiuo metu farmacijos specialistams nustatyta 36 valandų darbo savaitė, tuo tarpu didžioji dalis darbuotojų dirba bent 4 val. per savaitę ilgiau.

 

Institutas taip pat siūlo nesiaurinti farmakotechnikų teisių ir pareigų ir leisti jiems dirbti be vaistininko priežiūros. Nuo 2016 metų įsigalios įstatymo nuostata, kad farmakotechnikas gali dirbti tik kontroliuojamas vaistininko ir kad vaistininkas gali kontroliuoti ne daugiau kaip tris farmakotechnikus. LLRI nuomone, taip būtų iš esmės pakeistos vaistinių veiklos sąlygos, mažėtų jų lankstumas, augtų perkvalifikavimo sąnaudos, būtų apribota vaistininkų pasiūla. Tai savo ruožtu didintų vaistinių veiklos sąnaudas ir potencialiai – vaistų kainas. Numatomas reguliavimas taip pat mažintų konkurenciją – dėl to vaistų vartotojai nukentėtų besąlygiškai.

 

Be to, LLRI nuomone, reikia mažinti minimalų vaistinės patalpų ploto limitą arba jį visai panaikinti. Šiuo metu reikalaujama, kad bendras vaistinės patalpų plotas būtų ne mažesnis kaip 60 kv. m (kaimo ir labdaros vaistinių – 30 kv. m). Tokie reguliavimai sudaro nemotyvuotus įėjimo į rinką barjerus ir slopina konkurenciją, kurios pagyvėjimas vestų prie mažesnių vaistų kainų. Daugelis Vakarų Europos šalių netaiko jokių reikalavimų dėl vaistinių ploto.

 

Institutas taip pat pateikė siūlymus dėl vaistininkų rengimo metodikos ir reikalavimų narkotinių ir psichotropinių vaistų patalpoms.

 

Asta Tobulevičienė

LLRI komunikacijos vadovė

Tel: (5) 252 62 63, (mob.) 8-670-68300, el. paštas: Asta@lrinka.lt