Stebime valdžią. Konkurencijos tarybos veiklai ir skundų nagrinėjimo tvarkai – daugiau aiškumo

Šiuo įstatymo projektu numatoma detaliau sureguliuoti Konkurencijos tarybai skiriamų skundų teikimo ir nagrinėjimo procedūras. Konkurencijos taryba yra įpareigojama nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas per trisdešimt kalendorinių dienų, o pats sprendimas dėl bylos turi būti priimamas ne vėliau kaip per šešis mėnesius, su galimybe pratęsti pažeidimo nagrinėjimo terminą dar šešiems mėnesiams. Skundų dėl nutarimo teikimo terminas taip pat pratęstas nuo dvidešimties iki trisdešimties dienų. Šiuo įstatymo projektu taip pat įvedamas senaties terminas nagrinėjamiems pažeidimams – sankcijos gali būti skiriamos ne vėliau kaip per du metus nuo pažeidimo padarymo dienos. Visi šie pakeitimai Konkurencijos tarybos veiklą ir skundų nagrinėjimo procedūrą padarys aiškesnę ir skaidresnę. Tačiau šiuo įstatymo projektu taip pat atsisakoma nuostatos, reikalaujančios, kad Konkurencijos taryba turi pagrįsti įmonėms skiriamų baudų dydį. Tai galimai sukuria prielaidas piktnaudžiauti skiriant baudų dydį.

ĮSTATYMO  PROJEKTAS >>>  ČIA


STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.