Stebime valdžią. 1 mlrd. litų užimtumo didinimo priemonėms, kurios užimtumo nepadidins

Vyriausybė patvirtino 2014-2016 m. tarpinstitucinį veiklos planą, skirtą Užimtumo didinimo 2014-2020 programos įgyvendinimui. Visos programos įgyvendinimui planuojama skirti daugiau nei milijardą litų.

Nors siekiama gerų tikslų – didinti užimtumą – tačiau priemonės tikslui pasiekti vertintinos kritiškai. Priemonės skirtos naujų darbo vietų kūrimo skatinimui, informacijos apie darbo vietas, paklausias specialybes rinkimui ir teikimui. Tačiau šios priemonės nesprendžia nedarbo problemos. Nedarbas kyla ne iš informacijos apie darbo vietas trūkumo ar per mažo valdžios finansavimo naujų verslų kūrimuisi, bet dėl didelių reguliavimų ir aukštų mokesčių. Šis užimtumo didinimo planas nesprendžia griežto darbo santykių reguliavimo bei mokesčių naštos problemos, tad ir didesnio užimtumo minėtomis priemonėmis nebus pasiekta.

VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS ČIA


STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.