Pozicija. Dėl komandiruojamų darbuotojų Europos Sąjungoje

Lietuvos laisvosios rinkos institutas, išanalizavęs Europos Komisijos parengtą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB pakeitimo pasiūlymą COM(2016) 128 (toliau – pasiūlymas), pateikė pastabas ir pasiūlymus suinteresuotoms Europos Sąjungos institucijoms.

Pasiūlymu siekiama peržiūrėti Direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sektoriuje, kad būtų užkirstas kelias nesąžiningai praktikai ir įtvirtintas vienodo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje vietoje principas. LLRI atkreipia dėmesį į tai, kad:

  •  tarptautinių organizacijų, tokių kaip EBPO ir Pasaulio bankas, duomenimis, darbo rinka griežčiau sureguliuota naujose valstybėse narėse;
  • Antra, minimalaus darbo užmokesčio skirtumus sąlygoja skirtingas ekonomikos išsivystymo lygis, o ne skirtingi naujųjų ir senųjų valstybių narių taikomi socialiniai standartai;
  • Trečia, vienodo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje vietoje principas nėra taikomas valstybių narių lygmeniu, todėl taip pat neturėtų būti įtvirtintas Sąjungos lygmeniu.

Poziciją anglų kalba dėl komendiruojamų darbuotojų Europos sąjungoje skaitykite čia.