Pozicija dėl ES privalomų minimalių akcizo mokesčių taikymo

Santrauka

Pristatome LLRI poziciją dėl ES privalomų  minimalių akcizo mokesčių už alkoholio, tabako, energetikos produktus bei kurą taikymo, kuri buvo parengta bendradarbiaujant su Vidurio ir Rytų Europos  viešosios politikos analizės institutų tinklo 4Liberty.eu nariais. Pozicija buvo parengta atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą viešąją konsultaciją dėl alkoholio ir alkoholinių gėrimų akcizų struktūros.

Pateikiame argumentus prieš privalomų minimalių akcizo mokesčių taikymą bei siūlome 1) leisti šalims-narėms, turinčioms valstybines sienas su trečiosiomis šalimis, kurios taiko daug mažesnius akcizo mokesčius, nustatyti mažesnius minimalius akcizus arba netaikyti privalomų minimalių akcizų arba 2) visiškai atsisakyti privalomų minimalių akcizų ES.

Skaitykite visa poziciją anglų kalba.