LLRI siūlo 4 prioritetines sritis, kurioms turėtų būti skiriamos lėšos už „Mažeikių naftą“

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) siūlo lėšas, gautas pardavus valstybei priklausiusias „Mažeikių naftos“ akcijas, skirti keturiems pagrindiniams tikslams – spartesnei pensijų sistemos reformai, visiems rubliniams indėliams grąžinti iki 2008 m. pabaigos, visoms likusioms kompensacijoms už žemę gražinti iki 2008 m. pabaigos ir biudžeto deficitui mažinti.

 

LLRI nuomone, dalį lėšų iš 2,2 mlrd. litų, gautų už „Mažeikių naftos“ akcijų pardavimą, tikslingiausia ir protingiausia būtų panaudoti pensijų sistemos reformai. Siekiant ilgalaikio pensijų sistemos finansų stabilumo būtina toliau šią reformą gilinti ir toliau didinti į privačias sąskaitas pervedamos socialinio draudimo įmokos procentą. Nuo 2007 m. įmokos į privačias pensijų sąskaitas pasieks 5,5 procentinius punktus ir kol kas nėra apsispręsta, ar ši proporcija bus didinama. Lenkijoje įmokos į privačius pensijų fondus siekia 7,3 proc., Vengrijoje – 8 proc., Slovakijoje – 9 proc., o Latvijoje 2010 m. sieks 10 proc. nuo atlyginimo. Jau pradėjus mažėti darbingo amžiaus gyventojų skaičiui ir ateityje vis didėsiant pensininkų skaičiui, pensijų reformos tęsimas yra būtinas.

 

Institutas primena, kad lėšos, pervestos į privačius pensijų fondus, iš dalies yra kompensuojamos „Sodrai“ iš valstybės biudžeto, taigi tolesniam privataus tarifo didinimui yra reikalingos didelės papildomos lėšos. Todėl LLRI siūlo gilesnei pensijų reformai skirti iki 800 mln. litų arba iki trečdalio už „Mažeikių naftą“ gautos sumos. Į privačias pensijų sąskaitas patenkanti atlyginimo dalis 2010 m. turėtų pasiekti 10 proc. kaip ir Latvijoje. Tai galima įgyvendinti kasmet didinant šią proporciją po 1,5 procentinio punkto – 2008 m. iki 7 proc., 2009 m. iki 8,5 proc. ir 2010 m. iki 10 proc.

 

LLRI ekspertai pritaria Vyriausybės įsipareigojimui rublinių indėlių gražinimui skirti 1 mlrd. litų ir baigti indėlių gražinimą iki 2008 m. pabaigos. Nors toks pinigų panaudojimas ir nėra pats efektyviausias, indėlių gražinimas yra valstybės įsipareigojimas, kurį būtina vykdyti. Be to, institutas tikisi, kad valstybės prisiimtų įsipareigojimų mažinimas sudarys sąlygas biudžeto deficito ir valstybės skolos mažinimui ateityje.

 

Institutas siūlo visus 346 mln. litų, reikalingus išmokėti kompensacijas už žemę iki 2008 m. pabaigos, skirti iš „Mažeikių naftos“ sandorio pinigų. Kadangi šie pinigai kompensacijoms už žemę jau buvo numatyti 2007 ir 2008 m. biudžetuose, LLRI siūlo, skiriant pinigus iš „Mažeikių naftos“ pinigų, lygiai tokia pat suma sumažinti biudžeto deficitą.

 

LLRI tikisi, kad iš “Mažeikių naftos” sandorio gauti pinigai bus skirti ilgalaikiams strateginiams valstybės tikslams ir būtiniausioms reformoms finansuoti. Pensijų reformos gilinimui skirti pinigai leistų Lietuvos ekonomikai tapti konkurencingesnei ir sušvelnintų ateities demografines problemas. Be to, didžioji dalis į privačius pensijų fondus pervestų pinigų būtų investuoti Lietuvoje ir prisidėtų prie ekonomikos augimo ir verslo plėtros.