Kreipimasis dėl pensijų sistemos reformos ir pensijų kaupimo

Prašome atkreipti dėmesį į Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete (SRDK) priimtas pataisas Pensijų sistemos reformos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui, atsispindinčias naujausiame projekto variante Nr. XIP-3381(3). Priimtos pataisos iš esmės pakeičia LR Vyriausybės pateiktą projektą, o jų priėmimas (numatytas 2012 m. birželio 28  d. Seimo plenariniame posėdyje) gresia Lietuvos gyventojų būsimų pensijų nusavinimu ir automatiniu „grįžimu“ iš privataus pensijų kaupimo į „Sodrą“.

Prievolė pateikti rašytinį sutikimą norint tęsti pensijų kaupimą reiškia automatinį „grįžimą“ į „Sodrą“.

Būsimų pensijų nusavinimu gresia SRDK priimta nuostata dėl rašytinio sutikimo pasirašymo: numatyta, kad pensijų kaupimo dalyviai, kurie iki 2013 m. rugsėjo 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai nepateikia rašytinio sutikimo kaupimui skirti papildomą procentą iš savo pajamų, nuo 2014 m. sausio 1 d. nebekaupia lėšų pensijai.

Pensijų kaupimo dalyviai vieną kartą jau pareiškė savo valią dalyvauti pensijų kaupime, o prievolė „grįžti“ į „Sodrą“ pakartotinai neparašius prašymo sužlugdys pensijų kaupimą. Gyventojai  nebegalės kaupti pensijai dėl tokių paprastų priežasčių kaip neturėjimas laiko atvykti į „Sodrą“ ir stovėti eilėje, išvykimas ar nežinojimas apie naujai atsiradusias prievoles. Galiausiai, gyventojų vaikymas po valstybines institucijas yra nepagarba žmogui.

Naujo rašytinio sutikimo nepateikę gyventojai finansiškai nukentės dėl tokio Seimo sprendimo, kadangi ilgalaikėmis turėjusios būti investicijos taps trumpalaikėmis, negana to, įvykusiomis dar ir ekonominės krizės metu.

Be to, gyventojų informavimas apie prievolę suteikti dar vieną rašytinį sutikimą, norint ir toliau kaupti pensijai, biudžetui reikš papildomas išlaidas. Būtina užtikrinti, kad kiekvienas pensijų kaupimo dalyvis bus asmeniškai informuotas apie naują prievolę – šiuo atveju nepakaks reklamos per televiziją ar informacinio pranešimo spaudoje. Jeigu informavimui nebus skirta lėšų ar jų nebus skirta pakankamai, tuomet gyventojai nežinos apie naują prievolę ir taip bus pašalinti iš pensijų kaupimo, kas bus analogiška tyčiniam pensijų kaupimo žlugdymui ir prievartiniam gyventojų grąžinimui į „Sodrą“.

Vyriausybės pateiktos Pensijų sistemos reformos įstatymo pataisos nepalankiausios mažiausiai uždirbantiems gyventojams ir lems didesnį skurdą tarp pensinio amžiaus gyventojų.

Jau anksčiau siūlėme nepritarti Vyriausybės pateiktam Pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui dėl to, kad keisdamas pensijų kaupimo modelį jis iškreipia jo esmę ir yra nepalankus mažiausiai uždirbantiems gyventojams. SRDK pasiūlytos nuostatos šiems gyventojams yra dar nepalankesnės, kadangi kaupimui papildomai lėšų skirti negalintys gyventojai bus priversti „grįžti“ į „Sodrą“. Pensijų kaupimas buvo įvestas tam, kad lėšų kaupimui neturintys gyventojai vis tiek sukauptų lėšų senatvei.

SRDK priimtos pataisos reikš automatinį gyventojų „grįžimą“ į „Sodrą“, o tai lems, kad pensinio amžiaus sulaukę gyventojai turės mažiau lėšų pragyvenimui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimai parodė, kad pensijai kaupiantys gyventojai turės aukštesnį pragyvenimo lygį nei gyventojai, kurių vienintelis lėšų šaltinis senatvėje bus „Sodra“. Taigi, įstatymo projekto Nr. XIP-3374(3) priėmimas lems didesnį skurdą tarp pensinio amžiaus gyventojų.

Atskaitymų nuo turto mažinimas ir atskaitymų nuo įmokų naikinimas sumažins gyventojų galimybę rinktis pensijų fondus ir apribos konkurenciją tarp pensijų fondų.

SRDK priėmė Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto nuostatas, atsispindinčias naujausiame projekto variante Nr. XIP-3374(3), kuriomis numatyta didžiausius leistinus atskaitymus iš pensijų turto sumažinti nuo 1 iki 0,5 proc. ir palaipsniui panaikinti atskaitymus nuo dalyvio vardu įmokėtų įmokų.

Šios pataisos skaudžiausiai atsilieptų mažesnėms pensijų kaupimo bendrovėms (dėl pastovių sąnaudų), priverstų pensijų fondų rinką koncentruotis, mažintų konkurenciją tarp pensijų kaupimo bendrovių. Ilgainiui rinkoje liktų keli stambūs žaidėjai, o dėl šio reguliavimo sukeltos konkurencijos stokos nukentėtų pensijai kaupiantys dirbantieji.

Siūlome palaukti Konstitucinio Teismo sprendimo.

2012 m. birželio 18 d. Konstitucinis Teismas pradėjo nagrinėti bylą dėl Pensijų sistemos reformos įstatymo pataisų, sumažinusių pervedimus į pensijai kaupiančių gyventojų asmenines sąskaitas, konstitucingumo. Numatyta sprendimą priimti iki 2012 m. liepos 6 d. Įstatymo projektų priėmimas nesulaukus KT sprendimo gali sukelti dar daugiau neaiškumų pensijų sistemos reformos eigoje.

Atsižvelgdami į tai, raginame prieš keičiant pensijų kaupimą reglamentuojančius įstatymus palaukti KT sprendimo ir 2012 m. birželio 28 d. plenariniame posėdyje BALSUOTI PRIEŠ Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-3374(3) ir Pensijų sistemos reformos