Teks išmokti taupyti

„Respublika“ klausė, kaip ministerijų pastangas veržtis diržus vertina Lie­tuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertė Kaetana LEONTJEVA.

– Taupymas turėtų prasidėti nuo to, kad biudžete neturėtų būti numa­toma išleisti daugiau. O 2011 m. nacionalinio biudžeto išlaidos, paly­ginti su pernai, bus visu milijardu litų didesnės. Bepigu patvirtinti didesnes išlaidas, o po to girtis sutaupius. Pats faktas, kad institucijos taupo, yra geras ir joms reikia sudaryti tam paskatas.

– Kaip vertinate, kad ministerijos daugiausiai sutaupė darbo užmo­kesčiui skirtų lėšų?

Matyti, kad taupoma darbuotojų sąskaita. O turėtų ir reprezentacines lėšas mažinti, ir išlaidas mobiliesiems telefonams – rezervų tikrai yra. Vis dėlto pats didžiausias rezervas – atsisakyti nereikalingų programų. Būtina peržiūrėti kiekvienos jų tikslus ir uždavinius, įvertinti, ar tai iš tiesų yra viešoji funkcija, o gal privatus sektorius galėtų tai atlikti pigiau.

-Yra tokių programų, kurios būti­nos, bet rezultatų neduoda.

Kai analizavome biudžetinių įstaigų programas LLRI, pastebėjome, kad tos pačios priemonės tęsiasi metų metus, visiškai neatsiliepiama į aktu­aliausius iššūkius. Pavyzdžiui, SADM vykdoma jaunimo politikos progra­ma įgyvendina įvairiausias priemo­nes, tačiau skaudžiausių jaunimo šiandienos problemų – nedarbo ir emigracijos – nėra net tarp pro­gramos vertinimo kriterijų. Vertina renginių skaičių, o tai, kas svarbiausia, lieka nuošalyje. O jaunimas kraunasi lagaminus, masiškai išvažiuoja ir net nežino, kad kažkas jais rūpinasi.

– Gal ministerijos išmoks raciona­liau naudoti valstybės lėšas šįmet pradėjus riboti jų teises išlaidauti, kol nėra aišku, ar į biudžetą bus surenkama pakankamai pajamų?

Įvesti sąlyginį finansavimą LLRI siūlė jau daug metų. Jo reikia, kad nesurenkant į biudžetą lėšų neaug­tų viešojo sektoriaus įsiskolinimas. Jei jau neįmanoma kitaip priversti valdininkų taupyti, šios priemonės turėtų apriboti jų apetitą. Aišku, dabar „iš viršaus“ nuleista riba yra vienoda visiems. Tačiau yra ir kitas variantas – jeigu nesurenkama į biudžetą pinigų, prioritetinėms sritims ir programoms finansavimo nemažinti, o mažiausiai svarbių atsisakyti visiškai.