Tabako akcizų politikos ir jos pasekmių Lietuvoje 2002-2010 m. tyrimas

Darbe nagrinėjama Lietuvos tabako gaminių apmokestinimo akcizais sistema ir Lietuvos tabako gaminių rinkos tendencijos 2002-2010 m. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti, kokią įtaką akcizo mokesčio tabako gaminiams didinimas kartu su kitais ekonominiais ir socialiniais veiksniais turėjo legaliai ir nelegaliai tabako gaminių rinkai, tabako gaminių vartojimui, akcizų politika siekiamų tikslų įgyvendinimui.
Pirma darbo dalis skirta reguliavimui akcizais ir su juo susijusiai problematikai. Antroje dalyje analizuojama Lietuvos ekonominė-socialinė padėtis tiek, kiek ji galėjo turėti įtakos trečioje darbo dalyje nagrinėjamoms tabako gaminių rinkos Lietuvoje tendencijoms 2002-2010 m.
Tyrime remiamasi Pasaulio banko, Pasaulio sveikatos organizacijos, Lietuvos statistikos departamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos statistikos agentūros “Eurostat”, Finansų ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tabako gaminiais prekiaujančių įmonių, Lietuvos laisvosios rinkos instituto, taip pat kitų organizacijų ir tyrėjų studijomis bei duomenimis.
Turinys
1. Reguliavimo akcizais ir jo problemų apžvalga.
1.1. Akcizų pagrindimas.
1.2. Akcizų taikymo problemos.
1.3. Ekonominės kontrabandos priežastys.
2. Lietuvos ekonominė-socialinė padėtis.
2.1. BVP, pragyvenimo lygis.
2.2. Šešėlinės ekonomikos dydis.
2.3. Korupcijos mastas.
2.4. Vartotojų požiūris į kontrabandines prekes.
3. Tabako rinkos tendencijos Lietuvoje 2002-2010 m.
3.1. Lietuvos akcizų cigaretėms sistema.
3.2. Akcizų našta ir cigarečių kainos.
3.3. Perkamosios galios pokyčiai
3.4. Akcizų vaidmuo biudžete.
3.5. Bendro ir nelegalaus cigarečių vartojimo tendencijos.
3.6. Kontrabandos mastai
Išvados.
Visą tyrimą atsisiųsite paspaudę šią nuorodą:  Tabako akcizų politikos ir jos pasekmių Lietuvoje 2002-2010 m. tyrimas.pdf