Rinkliavos už kai kurių veiklų licencijas neatitinka įstatymo reikalavimų

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) atkreipia dėmesį, kad daugiau nei trejus metus galiojančio Rinkliavų įstatymo reikalavimai vykdomi ne visais atvejais. Tūkstantines sumas siekiančios rinkliavos už kai kurių valstybės paslaugų suteikimą akivaizdžiai pažeidžia įstatyme įtvirtintą reikalavimą, kad rinkliava turi atspindėti paslaugos suteikimo kaštus.

 

Paslaugos suteikimo kaštus žymiai viršijančios rinkliavos varžo naujų įmonių įėjimą į rinką, todėl riboja konkurenciją ir vartotojų galimybes rinktis. Veikiančios įmonės dėl didelių rinkliavų patiria sunkumų lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius, sekinamos jų apyvartinės lėšos.

 

LLRI kviečia Lietuvos Vyriausybę užtikrinti, kad įstatymo reikalavimas būtų įvykdytas be išimčių, o atsakingos institucijos tiksliai pagal įstatymą skaičiuotų tik paslaugos suteikimo, o ne institucijos išlaikymo, kaštus. Svarbu paminėti, kad rinkliavos nevaidina lemiamo fiskalinio vaidmens ir pagal ekonominę prigimtį yra skirtos tik paslaugos suteikimo kaštams padengti.

 

2000 m. priimtas Rinkliavų įstatymas pakeitė iki tol galiojusią tvarką ir įtvirtino, kad rinkliavos dydis yra nustatomas atsižvelgiant į paslaugos suteikimo kaštus. Juos sudaro išlaidos apmokėti darbui, susijusiam su paslaugos suteikimu, juridinę galią turinčio dokumento blankui pagaminti ir teisės aktų nustatytų reikalavimų įvykdymui patikrinti.

 

Taip buvo siekiama užkirsti kelią rinkliavoms, kuriomis nepagrįstai buvo bandoma riboti įmonių įėjimą į rinką arba nuimti tariamą būsimą veiklos viršpelnį veiklos dar nepradėjusiai įmonei. Priėmus įstatymą rinkliavų dydis buvo perskaičiuotas ir pagrįstas išlaidomis, dėl to dalis rinkliavų sumažėjo.

 

Tačiau dar ir šiandien kai kurių rinkliavų dydis siekia tūkstantines sumas ir akivaizdžiai viršija paslaugos suteikimo kaštus. Tokios rinkliavos imamos už licenciją verstis loterijų organizavimu, gaminti ar importuoti alkoholinius gėrimus, užsiimti banko veikla, leidimą įsteigti muitinės sandėlį ar aptarnauti laisvąjį sandėlį, įmonės ar asmens įrašymą į lobistų sąrašą, susisiekimo veiklos licencijavimą ir kt.

 

Vadovaujantis Rinkliavų įstatymu, rinkliavų dydis turi būti peržiūrėtas ir tikslinamas kasmet, o pakoreguoti rinkliavų dydžiai įsigalioja nuo liepos 1 dienos. Kaip tik šiomis dienomis institucijos tikslina faktines paslaugų teikimo išlaidas, todėl yra gera proga atidžiau įvertinti rinkliavų dydžius.