R. Vainienė: Gyventojų laukia sudėtingas visuotinis pajamų mokesčio deklaravimas

Nuo šių metų pradedama praktiškai įgyvendinti visuotinį pajamų mokesčio deklaravimą. Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, iki šių metų gegužės 1 dienos pajamų mokesčio deklaracijas turės pateikti dauguma Lietuvos gyventojų. Deklaracijų galės neteikti tik tie asmenys, kurie gavo tik darbo santykių esmę atitinkančių pajamų ir nenori atimti leidžiamų išlaidų arba tokių išlaidų tiesiog neturi. Šių gyventojų sumokėtas pajamų mokestis neliks nedeklaruotas – už gyventojus deklaravimą atliks jo darbdavys.

 

Visuotinis deklaravimas – naujas dalykas Lietuvoje. Jis iš esmės skiriasi nuo selektyvaus pajamų ir turto deklaravimo, kurį iki šiol vykdė kai kurie asmenys, įtraukti į privalančiųjų deklaruoti sąrašą. Patirtis, įgauta iki šiol deklaruojant turtą ir pajamas, nebus naudinga nei deklaruojantiems, nei mokesčių deklaravimą prižiūrintiems mokesčių administratoriams. Ir vienas ir kitas turės įsisavinti visai naujų žinių ir įgūdžių. Dabar jau beveik be abejonių galima teigti, kad visas ligšiolinis deklaravimas didžiąja dalimi buvo nereikalingas ir beprasmis. O kas dar blogiau, kol kas dar negalime su šimtaprocentine tikimybe tvirtinti, kad naujasis deklaravimas ir jo metu surinkta informacija nenueis šuniui ant uodegos, kaip tai nutiko su jau istorijon įėjusiu proginiu pajamų ir turto deklaravimu.

 

Ko siekiama visuotiniu pajamų mokesčio deklaravimu? Visų pirma, žinoma, patikrinti, ar teisingai sumokėtas pajamų mokestis. Būtent šią funkciją vykdo ir kitose šalyse vykdomas pajamų mokesčio deklaravimas. Juk ir pajamos deklaruojamos tik tam, kad būtų žinoma, nuo kokios sumos skaičiuojamas mokestis. Kitaip tariant, įstatymu įvestas ne visuotinis PAJAMŲ deklaravimas, bet visuotinis PAJAMŲ MOKESČIO deklaravimas. Ir nederėtų to pamiršti, kaip kad nutiko mokesčių inspekcijos išleistose pamokose. Nes jei pamirštama, kas tai per deklaracijos, vėliau galima užmiršti ir jų panaudojimo ribas, pradėti jas naudoti ten, kur pajamų mokesčio deklaracijos neturėtų būti naudojamos ir tokiu būdu paskatinti gyventojų norą ką nors slėpti nuo valdžios.

 

Ar lengva bus įvykdyti prievolę valstybei? Perskaičius Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, neatrodė, kad bus sunku tai padaryti. Tačiau jau dabar matyti, kad laiko sugaišti teks, pavyzdžiui, vien dėl informacijos apimčių. Mokesčių inspekcijos išleistos deklaracijų pildymo taisyklėse yra apie pustrečio šimto (240) punktų, išdėstytų ant keturiasdešimties puslapių. Vien tik jas perskaityti prireiks kelių valandų. Deklaracijos – penkios, pildymui teks išsirinkti vieną. Priedų – aštuoni, skirtingų rūšių pajamas gaunančiam asmeniui gali tekti užpildyti apie 20 puslapių deklaravimui skirtų dokumentų. Turbūt klausytojui bus įdomu sužinoti, kur link krypsta deklaravimo procedūra kitose šalyse. Antai JAV vyksta didelis spaudimas deklaracijos formą supaprastinti taip, kad pati deklaracija tilptų atviruko dydžio lape.

 

Jei už dirbančiuosius deklaravimą vykdo darbdavys, jam taip pat nėra taip paprasta ir lengva, kaip gali pasirodyti. Jau vien dėl to, kad, likus kelioms dienoms iki deklaravimo termino suėjimo, buvo keičiami deklaravimo reikalavimai. Jei norėtumėte deklaruoti šiandien – mokesčių inspekcijoje dar nerastumėte atspausdintų spalvotų, kaip žadėta, deklaravimo formų. Jei norėtumėte gauti konsultaciją telefonu, vargiai prisiskambintumėte. Elektroniniu būdu pateikti deklaracijas galima tik tiems, kurie su mokesčių inspekcija pasirašys sutartį. Kitaip tariant, ne itin malonaus vizito į mokesčių inspekciją išvengti nepavyks. Tiesa, deklaruoti laiko dar užtenka, geriau skubėti iš lėto, nes labai skubėti kaip ir nėra kur: jei deklaracijoje bus apskaičiuota pajamų mokesčio permoka, jos anksčiau nei liepos mėnesį nesulauks nei tas, kuris deklaravo sausio mėnesį, nei tas, kuris deklaruos paskutinėmis balandžio dienomis.

 

Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo, kaip ir turto deklaravimo, labiausiai pageidavo mokesčių inspekcija. Neva dėl visuotinio deklaravimo nebuvimo ji negalėjo garantuoti tinkamo mokesčių surinkimo. Dabar mokesčių inspekcija jau turi šį brangų instrumentą savo rankose. Turiu negerą įtarimą, kad jis neišspręs mokesčių slėpimo problemos. Ir jei taip, kas atsakys už šį brangų eksperimentą? Po metų pusantrų bus galima sugrįžti prie šios temos ir pasvarstyti, kas pasiteisino ir kas ne visuotiniame pajamų mokesčio deklaravime.