PVM įstatymo pataisos nepanaikins privačių gydymo įstaigų diskriminacijos

Seimui pateiktos PVM įstatymo pataisos, kuriomis siekiama atleisti sveikatos priežiūros paslaugas nuo PVM, neleis suvienodinti valdiškų ir privačių gydymo įstaigų veiklos sąlygų. Siūlomi atleidimo nuo PVM principai yra visiškai netinkami, parengti manipuliuojant Europos Sąjungos direktyvomis, teigia Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertai.

 

Įstatymo pataisos numato atleisti nuo PVM tik tas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios „teikiamos neviršijant Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų asmens sveikatos priežiūros bazinių paslaugų kainų…“. Pateikiama nuoroda į ES direktyvą, kuri leidžia nustatyti tokį režimą sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios laikosi valstybės institucijų patvirtintų įkainių. Tačiau įstatymo rengėjai nutyli rekomendacinį minėtos direktyvos pobūdį bei kitą joje paminėtą kriterijų, kuris teigia, kad paslaugoms taikoma išimtis neturi sukelti tokių konkurencijos iškraipymų, kai komercinės įstaigos, kurios turi mokėti pridėtinės vertės mokestį, atsiduria nepalankesnėje padėtyje“.

 

Šiuo metu privačios sveikatos priežiūros įstaigos Lietuvoje diskriminuojamos dvejopai. Pirma, tik privačioms gydymo paslaugoms taikomas PVM, kuris pabrangina jas 18 procentų. Antra, į Ligonių kasas įmokėtos pacientų lėšos negali būti naudojamos mokant už privačių įstaigų, taikančių laisvas kainas, paslaugas. Mat pasirašydamos sutartį su Valstybine ligonių kasa ir norėdamos gauti kompensacijas už suteiktas paslaugas, sveikatos priežiūros įstaigos praranda teisę laisvai nustatyti savo paslaugų kainas.

 

„Kadangi valstybės nustatytų kainų taikymas reikštų darbą ant bankroto ribos, dauguma privačių gydymo įstaigų nepasirašo sutarčių su Ligonių kasa, jų pacientai negali susimokėti už paslaugas savo sveikatos draudimo įnašais, taigi už paslaugą mokama du kartus,“ sakė LLRI prezidentė Elena Leontjeva.

Akivaizdu, kad apsiribojus tik siūloma PVM įstatymo pataisa, privačios gydymo įstaigos ir toliau negalės nei gauti Ligonių kasų kompensacijų, nei netaikyti PVM savo paslaugoms. LLRI siūlo spręsti šią problemą leidžiant privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms nustatyti laisvas kainas už savo paslaugas, tačiau numatyti, kad Ligonių kasų kompensacijos mokamos tik pagal patvirtintus įkainius.

 

Ateityje, kai dauguma sveikatos priežiūros įstaigų bus privačios ir bus panaikinti esminiai konkurenciją iškraipantys veiksniai, PVM turėtų būti taikomas sveikatos priežiūros paslaugoms. Neišsprendus problemų siūlomu būdu, būtina bent jau įtraukti sveikatos priežiūros paslaugas į sąrašą paslaugų, kurių eksportui yra taikomas nulinis PVM.

 

Spalio 4 d. Seimui, Vyriausybei, Sveikatos apsaugos ministerijai bei Finansų ministerijai LLRI pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl Seime svarstomo LR PVM įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto.