Pranešimas spaudai: „Sodros“ įmokų didinimas – pralaimi abi pusės

Lietuvos laisvosios rinkos institutas teigia, kad valstybinio socialinio draudimo įmokų didinimas pakenktų žmonių bei draudėjų padėčiai, neduotų laukiamos naudos nei „Sodrai“, nei bendriems valstybės finansams ir ragina Seimo narius atsisakyti šios idėjos.

 

LLRI ekspertė Kaetana Leontjeva sako, kad didesni įmokų tarifai – tai dar ne papildomos pajamos, todėl „Sodros“ biudžeto smunkančių pajamų problema nebus išspręsta. Atvirkščiai – aukštesni įmokų tarifai gali net pabloginti „Sodros“ pajamų surinkimą.

 

„Sodros“ tarifo padidinimas kritusių pajamų ir visuotinio taupymo sąlygomis neigiamai paveiks rinkos dalyvius: ant išlikimo ribos balansuojančios įmonės bus priverstos atleisti darbuotojus, mažinti atlyginimus ir perkelti išaugusias sąnaudas ant darbuotojų pečių. „Sodros“ tarifo padidinimas 2 proc. punktais gali būti paskutiniu lašu lėmusiu mažinti atlyginimus didesne nei išaugęs tarifas dalimi. Didesni tarifai privers legaliai veikiančias įmones dar kartą persvarstyti išaugusią legalios veiklos kainą; daliai įmonių legalumo našta taps per sunki, tad jos gali pasitraukti į šešėlį ir mokėti algas vokeliuose.

 

„Dabartinė valdžia siūlo dvigubo pralaimėjimo situaciją: padidinus „Sodros“ įmokų tarifą, pralaimės ir „Sodros“ biudžetas, ir įmokų mokėtojai. „Sodros“ biudžetas tikrai nesurinks planuojamų 454,7 mln. Lt, nes tokios prognozės paskaičiuotos mechaniškai, pridedant du papildomus procentinius punktus nuo visų draudžiamųjų pajamų ir neįvertinant dinaminių procesų, vykstančių ekonomikoje ir darančių didelę įtaką pajamų surinkimui. Išaugusios mokesčių naštos dalis mokėtojų nebepakels, o dalis pasitrauks į šešėlį“, – sako K. Leontjeva.

 

Palyginimui, nuo 2009 m. padidinus pelno mokestį buvo tikėtasi surinkti 460 mln. Lt papildomų pajamų, bet metų eigoje bendrą pajamų iš pelno mokesčio planą teko sumažinti 1 153 mln. Lt.

 

LLRI ekspertės teigimu, „Sodros“ įmokų tarifų didinimas yra neleistinas dar ir dėl to, kad taupymo rezervai „Sodros“ sistemoje vis dar neišnaudoti. Nepaisant per pastarąjį dešimtmetį atlikto ir vis dar atliekamo duomenų kompiuterizavimo, darbuotojų skaičius „Sodros“ valdyboje, teritoriniuose ir kituose skyriuose šį laikotarpį ne mažėjo, bet išaugo nuo 3 685 darbuotojo 2000 m. iki 4 234 darbuotojo 2008 m.

 

„Svarbus ir „Sodros“ patalpų panaudojimo efektyvumo klausimas, kurį atsakingos institucijos privalo įvertinti ir atsisakyti bei privatizuoti dalį patalpų. Be to, nepaisant krentančių kainų ir versle ryškiai pastebimo derėjimosi dėl mažesnių kainų, išmokų mokėjimo paslaugos (kurias teikia „Lietuvos paštas“) ateinančiais metais pabrangs 6 proc. nuo 53,5 mln. Lt šįmet iki 56,8 mln. Lt ateinančiais metais. Ar derėtasi dėl mažesnių kainų?“, – klausia K. Leontjeva.

 

Nepaisant siūlomo aukštesnių tarifų laikinumo, dėl negerėjančios „Sodros“ padėties bus politiškai sunku mažinti tarifą nuo 2012 m., tad bus siūlymų visam laikui palikti padidintas įmokas. Todėl LLRI ragina Seimą nepasiduoti pagundoms didinti įmokas ir nepriiminėti netikslingų bei visam šalies ūkiui žalingų sprendimų.

 

Dėl papildomos informacijos:

Laura Dabulytė

LLRI komunikacijos vadovė, Tel.: 85 2526263