Pranešimas spaudai: Lietuvos gyventojai įsitikinę – valdžia netaupo

Tyrimų bendrovė RAIT ir Lietuvos laisvosios rinkos institutas vykdo bendrą projektą, kurio siekis išsiaiškinti, ką gyventojai mano įvairiais ekonominės politikos klausimais. Naujausios spalio mėnesį atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, šiandieninės ekonominės krizės metu, labiausiai taupo gyventojai, mažiausiai – valdžios institucijos.

 

15-74 m. amžiaus Lietuvos gyventojų nuomone, šiandieninės ekonominės krizės metu labiausiai taupo gyventojai, nedaug teatsilieka privatus verslas, o valdžios institucijos, pasak daugumos apklaustųjų, visiškai netaupo.

 

  Labai taupo (proc.) Visiškai netaupo (proc.)
Gyventojai 69 4
Privatus verslas 34 12
Valdžios institucijos 3 67

 

 

LLRI jaunesnioji ekspertė Kaetana Leontjeva sako, kad vertindami gyventojų taupymą, respondentai atskleidė savo bei savo draugų ir pažįstamų elgseną. Natūralu, kad krizės metu žmonės susirūpinę savo finansais, tad jie mažina išlaidas nebūtinoms prekėms ar paslaugoms, kaip kad pramogoms. Vertindami privatų verslą, gyventojai taipogi linkę manyti, kad privatus verslas labai taupo. Pastaruoju metu vis dažniau girdima, kad verslas mažiau lėšų skiria reklamai, mažina darbuotojų skaičių, mažina gamybos apimtis arba netgi laikinai ją stabdo, tad galima daryti prielaidą, kad tokios naujienos prisidėjo formuojant gyventojų nuostatą, kad verslas labai taupo.

Vertindami valdžios institucijų taupymą krizės metu, gyventojai linkę manyti, kad valdžia visai netaupo.

 

„Daugiau nei du trečdaliai tyrimo dalyvių įsitikinę, kad valdžios institucijos visiškai netaupo. Galima daryti prielaidą, kad gyventojai nori, kad valdžia sektų gyventojų ir privataus verslo pavyzdžiu ir labiau taupytų. Įdomu tai, kad jeigu pažiūrėsime į dirbančių asmenų atsakymus, čia matyti, kad valdžios netaupymu įsitikinę viešajame sektoriuje dirbantys tarnautojai bei darbininkai,“- sako LLRI ekspertė.

 

Tyrimų bendrovės RAIT valdybos pirmininkė Inga Nausėdienė vardija, kad jaunesni asmenys kiek labiau linkę manyti, kad valdžios institucijos taupo, o vyresni, atvirkščiai, kad jie visai netaupo.

 

„55 proc. jaunesnių (15- 34 m.) respondentų teigia, kad valdžios institucijos netaupo, o 75 proc. vyresniųjų (35-74 metų) nurodė, jog valdžios institucijos netaupo. Asmenys įgiję aukštąjį išsilavinimą bei kaimų gyventojai dažniau nei kiti mano, jog privataus verslo segmentas taupo (atitinkamai 44 proc. ir 41 proc.). Trijų šalies didmiesčių gyventojai dažniau nei mažesnių gyvenviečių gyventojai teigė, kad gyventojams tenka labai taupyti (atitinkamai 76 proc. ir 67 proc.)“, – sako RAIT valdybos pirmininkė.

 

Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

 

Laura DABULYTĖ

LLRI komunikacijos vadovė

Tel. 85 252 62 63,

El.p.: Laura@lrinka.lt

www.lrinka.lt

 

Inga NAUSĖDIENĖ

UAB „RAIT“, valdybos pirmininkė

Tel. 85  269 1247

el.p.: inga.nausediene@rait.lt

www.rait.lt