Pozicija. LLRI pasiūlymas Seime svarstomoms valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairėms

Seimui rengiantis svarstyti valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gaires, kurių vienas principų – gerinti „Sodros“ administravimą, Lietuvos laisvosios rinkos institutas siūlo paprastinti mokesčių nuo darbo pajamų skaičiavimą ir administravimą (sumokėjimą bei deklaravimą), suvienodinant darbo pajamų apmokestinimo bazes. Tai LLRI siūlo daryti kartu su Vyriausybės svarstomu valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimo perdavimu Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Jei įmokų administravimas nebūtų perduodamas VMI, įgyvendinti siūlymą taip pat būtų prasminga, tačiau jei įmokų administravimas būtų perduodamas VMI, šį siūlymą įgyvendinti būtina.

Pagal galiojančią tvarką, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos yra skaičiuojamos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, o gyventojų pajamų mokestis dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo yra skaičiuojamas nuo mažesnės bazės (nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio atėmus neapmokestinamųjų pajamų dydį). Be to, skiriasi valstybinio socialinio draudimo įmokų bei GPM sumokėjimo terminai bei sąlygos. Esama tvarka sąlygoja itin sudėtingą mokesčių apskaitą, sukelia didelę administracinę naštą mokesčių mokėtojams. Nėra pagrįstų argumentų, kodėl mokesčiai nuo pajamų, gaunamų pagal tą pačią darbo sutartį, turėtų būti skaičiuojami nuo skirtingų bazių.

Šiuo metu svarstoma valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimą perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai nuo 2012 m. Šis žingsnis optimizuotų valstybės tarnybų veiklą ir yra sveikintinas. Tačiau jei nebūtų suvienodinta apmokestinimo bazė, deklaravimo ir įmokų mokėjimo tvarka, mokesčių mokėtojai administracinės naštos palengvinimą pajustų tik tiek, kad patikrinimus atliktų ir būtų bendraujama su viena mokesčius administruojančia institucija, o tai nebūtų esminis naštos sumažinimas.

Siekiant gerinti mokesčių administravimą ir mažinti biurokratinę naštą verslui, būtina suvienodinti pajamų iš darbo santykių apmokestinimo bazes, deklaravimo ir įmokų mokėjimo tvarką. Laikinos perėjimo sąnaudos būtų prasmingos ir pateisinamos siekiu sumažinti naštą verslui. Vieningos bazės taikymas leistų sumažinti apskaitininkams tenkantį darbo krūvį. Kadangi smulkiajam ir vidutiniam verslui tenka santykinai didesnės mokesčių administravimo sąnaudos, SVV pajustų santykinai didesnę naudą įgyvendinus siūlymą.

Pabrėžtina, kad šio siūlymo įgyvendinimas atitiktų apmokestinimo aiškumo ir paprastumo principus. Galimos skirtingos siūlymo įgyvendinimo alternatyvos, tačiau būtina užtikrinti, kad nedidėtų mokesčių našta.