Pozicija. Dėl verslo liudijimų

LLRI pastabos ir pasiūlymai Finansų ministerijos inicijuotoje diskusijoje dėl veiklos pagal verslo liudijimus apribojimo.

Finansų ministerija viešai diskusijai pateikė siūlomus pakeitimus, susijusius su verslo liudijimų tvarkos pakeitimu. Lietuvos laisvosios rinkos institutas pateikia savo pastabas ir siūlymus Finansų ministerijos inicijuotai diskusijai.
 
Dėl verslo liudijimų sąrašo peržiūros principų
Finansų ministerijos medžiagoje pateikiami 4 peržiūros principai: atsisakyti verslo liudijimų laisvosioms profesijoms; veiklų, kurioms keliami specifiniai reikalavimai; žemės ūkiui priskiriamų veiklų; riboti galimybę užsiimti plačia nekilnojamojo turto nuomos veikla. Atkreipiame mėnesį, kad tai yra konkrečios priemonės, o ne principai, kuriais vadovaujantis imtasi peržiūrėti verslo liudijimų veiklų sąrašą.
Pateiktoje medžiagoje įvardinta, kad siekiama palikti verslo liudijimus tik toms veikloms, kuriomis verčiasi smulkiausi verslininkai ir atsisakyti verslo liudijimų konkurenciją su įmonėmis iškreipiančioms veikloms. Vertinant konkurencijos sąlygų vienodinimą būtina turėti omenyje, kad sąlygas vienodinti galima ne tik bloginant jas individualią veiklą vykdantiems gyventojams, bet ir gerinant jas įmonėms. Galimam konkurencijos iškraipymui panaikinti užtektų kito Finansų ministerijos diskusijoje pateikto siūlymo uždrausti verslo liudijimų savininkams teikti prekes ar paslaugas kitiems verslo liudijimų savininkams ir įmonėms. Tada verslo liudijimais būtų naudojamasi, kai žmogus teikia prekes ar paslaugas kitam žmogui. Šiam siūlymui galima pritarti tik su sąlyga, kad bus įgyvendinti toliau siūlomi verslo liudijimams taikomi principai. Šių principų neįgyvendinus, nedera drausti verslo liudijimų savininkams teikti prekes ar paslaugas įmonėms ar kitiems verslo liudijimų savininkams.
 
Siūlome: pritarti draudimui verslo liudijimų savininkams teikti prekes ar paslaugas įmonėms ar kitiems verslo liudijimų savininkams tik su sąlyga, kad verslo liudijimams bus taikomi šie principai:
1.      Vienodas: pajamų mokestis dirbant pagal verslo liudijimą turi būti vienodas nepriklausomai nuo veiklos rūšies. Šiuo metu fiksuoto pajamų mokesčio dydžiai yra diferencijuoti pagal veiklos sritis, orientuojantis į tariamą jų pelningumą. Kadangi faktinės pajamos ir pelningumas visada bus individualus dėl daugelio faktorių (darbo organizavimo, kvalifikacijos, vietovės ir kt.), fiksuoto pajamų mokesčio dydis turi būti vienodas visoms veikloms.
2.      Vienas: verslo liudijimas turi būti vienas vienam žmogui. Nepagrįsta reikalauti įsigyti kelis verslo liudijimus, jei žmogus užsiima skirtingomis veiklomis. Jei verslo liudijimas taikomas vienam žmogui, tai jo galimybės yra apribotos laiku ir jėgomis – vykdant vieną veiklą, nėra vykdoma kita veikla.
3.      Visuotinis: verslo liudijimas turi suteikti teisę verstis bet kuria Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiama veikla. Vadovaujantis dabartine tvarka, verslo liudijimą įsigyti galima tik Vyriausybės patvirtintoms veikloms, o tai diskriminuoja ten nepatekusias veiklas. Sąrašo pildymas niekaip neišspręs šios problemos, nes visada atsiras tokių veiklų, kurios į sąrašą dar neįtrauktos. Galimybė užsiimti veikla, neregistruojant įmonės ar mokant mokesčius nuo pajamų, turi būti suteikta bet kuriam asmeniui, norinčiam užsiimti bet kokia Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiama veikla.
4.      Vardinis: verslo liudijimas turi būti taikomas konkrečiam, vienam asmeniui.
Dėl verslo liudijimų veiklų sąrašo siaurinimo
Siūlymas siaurinti verslo liudijimų veiklų sąrašą yra nepagrįstas ir žalingas Lietuvos smulkiajam verslui, galintis padidinti šešėlinės ekonomikos mastą. Argumentuojama, kad atsisakyti siūloma tik 10 proc. veiklų, tačiau toks sprendimas turėtų įtakos net ketvirtadaliui verslo liudijimų savininkų. Šis sprendimas paliestų net 17 tūkstančių iš 70 tūkstančių verslo liudijimų savininkų. Finansų ministerija siūlo šiems gyventojams vykdyti individualią veiklą pagal pažymą ir mokėti GPM, PSD ir „Sodros“ įmokas nuo pajamų. Individuali veikla pagal pažymą pristatoma kaip palankesnė veiklos forma, tačiau gyventojų pasirinkimas mokėti fiksuotą mokestį parodo, kad būtent veiklos forma su verslo liudijimais jiems yra palankesnė.
Nepagrįsta ir žalinga yra ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostata, numatanti, jog nuo 2012 m. PVM mokėtojais įsiregistravę asmenys netektų teisės vykdyti individualią veiklą pagal verslo liudijimą. Tai, kad asmuo turi registruotis PVM mokėtoju, dar nereiškia, kad jis turėtų keisti veiklos vykdymo ir mokesčių mokėjimo formą, juo labiau kad verslo liudijimas yra ne PVM, o pajamų mokesčio mokėjimo forma. Drausti PVM mokėtojams vykdyti individualią veiklą pagal verslo liudijimą yra taip pat nepagrįsta, kaip nepagrįsta būtų reikalauti visiems ne PVM mokėtojams vykdyti veiklą tik pagal verslo liudijimą. Nė vienai veiklos formai neturėtų būti taikomi gaunamų pajamų apribojimai, kuriuos viršijus gyventojas turėtų keisti veiklos formą. Svarbu tai, kad šios nuostatos įsigaliojimas nuo 2012 m. mokesčių mokėtojams sukels papildomų sąnaudų pertvarkant veiklą į kitą formą, prisitaikant prie naujų taisyklių (mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo, apskaitos vedimo ir kt.).
 
Siūlome: padaryti verslo liudijimą visuotinį, atsisakant verslo liudijimų veiklos sąrašo; pakeisti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą atsisakant draudimo PVM mokėtojais užsiregistravusiems asmenims verstis individualia veikla pagal verslo liudijimą.
 
Dėl „laisvųjų profesijų“ veiklos pagal verslo liudijimą atsisakymo
Laisvųjų profesijų verslo liudijimų atsisakymas grindžiamas tuo, kad laisvoji profesija „dėl savo imlumo pirmiausiai žinioms ir todėl gaunamo intelektinių paslaugų rezultato yra pakaiti darbo santykiams ir, atitinkamai, palyginamai apmokestinama 15 proc. tarifu.“ Teigiama, kad pašalinus šias veiklas iš verslo liudijimų veiklų sąrašo, verslo liudijimai galiotų veikloms, kur verslas yra nesudėtinga techninė, o ne kūrybinė-intelektinė veikla.
Kaip įtvirtinta Darbo kodekse, darbuotojas yra fizinis asmuo, „turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal sutartį už atlyginimą.“ Tai reiškia, kad darbo santykiai apibrėžiami ne pagal „imlumą“ žinioms ar kt., o pagal tai, ar fizinis asmuo yra sudaręs darbo sutartį. Todėl ne tik „laisvosios profesijos“, bet ir kitos verslo liudijimų veiklų sąraše esančios veiklos galėtų būti atliekamos dirbant pagal darbo sutartį, pavyzdžiui, įmonė galėtų samdyti batų valytoją.
Turint omenyje anksčiau pasiūlytą visuotinumo principą, verslo liudijimas turi suteikti teisę verstis bet kuria Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiama veikla. Todėl „laisvosios profesijos“ neturi būti išbrauktos iš verslo liudijimų veiklų sąrašo, o atsisakyti reikia paties verslo liudijimų veiklų sąrašo.
 
Siūlome: neatsisakyti „laisvųjų profesijų“ veiklų pagal verslo liudijimą.

 

Dėl specifinių reikalavimų turinčių veiklų pagal verslo liudijimą atsisakymo
Finansų ministerijos pateiktoje medžiagoje teigiama, kad specifiniai reikalavimai apgyvendinimo paslaugoms ir šių reikalavimų laikymosi „sąlygojamo veiklos pajamingumo šia veikla užsiimantys asmenys negali būti laikomi smulkiausiojo verslo atstovais“. Medžiagoje nepateiktas „pajamingumo“ apibrėžimas ir objektyvūs kriterijai, todėl neaišku, kokiu būdu nustatytas specifinius reikalavimus turinčių veiklų „pajamingumas“. Palyginimui, Europos Sąjungos teisėje pateikiami konkretūs mikro-, smulkaus ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžimai pagal darbuotojų skaičių ir įmonės apyvartą.
Veiklos apyvarta priklauso ne tik nuo veiklos pobūdžio, bet ir nuo kvalifikacijos, vietovės, kurioje vykdoma veikla ir daugelio kitų faktorių. Didesnė apyvarta įmanoma ir kitose veiklose, kurias siūloma palikti verslo liudijimų sąraše, todėl apgyvendinimo paslaugų išskyrimas iš viso veiklų sąrašo yra nepagrįstas. Net jei tam tikru metu iš apgyvendinimo paslaugų uždirbama daugiau pajamų, reikia turėti omenyje, kad daugeliu atvejų tai yra sezoninė veikla (pavyzdžiui, kambarių nuoma Palangoje aktyviausia vasaros sezono metu, likusią metų dalį pajamos gali būti itin menkos). Pavyzdžiui, vieno kambario butą daugiabutyje Vilniuje nuomojantis gyventojas iš šios veiklos gali uždirbti 400 litų per mėnesį, tad vargu ar galima tokią veiklą laikyti stambiu verslu.
Svarbu nepamiršti ir to, kad dirbant pagal verslo liudijimą sąnaudos (pavyzdžiui, komunaliniai mokesčiai, remontas ir pan.) nėra atskaitomos, todėl deklaruotos pajamos neparodo veiklos pelningumo.
 
Siūlome: neatsisakyti specifinių reikalavimų turinčių veiklų pagal verslo liudijimą.
 
Dėl žemės ūkiui priskiriamų veiklų pagal verslo liudijimą atsisakymo
 
Finansų ministerijos pateiktoje medžiagoje teigiama, kad pajamos iš žemės ūkiui priskiriamų veiklų neapmokestinamos, jei gyventojas nėra PVM mokėtojas, tuo tarpu nuo 2012 m. PVM mokėtojai neteks teisės vykdyti veiklą pagal verslo liudijimą, todėl siūloma išbraukti žemės ūkiui priskiriamas veiklas iš verslo liudijimų veiklų sąrašo.
Turint omenyje anksčiau įvardytą siūlymą pakeisti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą atsisakant draudimo PVM mokėtojais užsiregistravusiems asmenims verstis individualia veikla pagal verslo liudijimą, siūlome nebraukti žemės ūkiui nepriskiriamų veiklų iš verslo liudijimų veiklų sąrašo, leidžiant PVM mokėtojais įsiregistravusiems asmenims vykdyti šias veiklas pagal verslo liudijimą.
Siūlome: neatsisakyti žemės ūkiui priskiriamų veiklų pagal verslo liudijimą.
 
Dėl galimybės užsiimti plačia nekilnojamojo turto nuomos veikla pagal verslo liudijimą ribojimo
Finansų ministerijos pateiktoje medžiagoje siūloma leisti su verslo liudijimu nuomoti tik gyvenamosios paskirties patalpas, o įsigytas vienas gyvenamosios paskirties patalpų verslo liudijimas suteiktų teisę nuomoti tik vieną turto objektą.
Medžiagoje nepateikiami argumentai, kodėl siūloma uždrausti gyventojams nuomoti komercinės paskirties patalpas. Jeigu taip yra dėl galimai didesnio veiklos pelningumo nuomojant komercinės paskirties patalpas, tai būtina dar kartą pabrėžti, kad pelningumas priklauso ne tik nuo konkrečios veiklos, bet ir nuo kitų faktorių, kaip kad vietovės. Pavyzdžiui, komercines patalpas Kelmėje nuomojantis gyventojas gali gauti mažesnes pajamas už butą Vilniaus centre nuomojantį gyventoją. Reikia turėti omenyje, kad gyvenamųjų patalpų nuoma taip pat yra komercinė veikla, todėl siūlomas draudimas neleisti su verslo liudijimu nuomoti komercinės paskirties patalpų yra nelogiškas.
Komercinės paskirties patalpos kartais yra praktiškai naudojamos ir kaip gyvenamosios paskirties patalpos, nors formaliai patalpų paskirtis nebūna pakeista dėl įvairių priežasčių (pastatas gali neatitikti gyvenamosios paskirties pastato aukštingumo reikalavimų, saulės šviesos normatyvų ir kt.).
Siūlymas suteikti teisę su verslo liudijimu nuomoti tik vieną turto objektą, prieštarautų šioje pozicijoje pasiūlytam LLRI principui, kad verslo liudijimas turi būti vienas vienam žmogui nepriklausomai nuo jo vykdomos veiklos. Net jei pasiūlytas principas ir nebūtų taikomas, neaišku, kodėl patalpų nuoma išskiriama iš kitų veiklų ir jai taikoma speciali nuostata dėl vieno objekto – juk verslo liudijimai prekybai nėra atskirai išduodami kiekvienai parduodamų prekių rūšiai ar juo labiau kiekvienai prekei atskirai.
 
Siūlome: neriboti galimybės užsiimti plačia nekilnojamojo turto nuomos veikla pagal verslo liudijimą.
  
Išvados
 
Siūlymas iš verslo liudijimų veiklos sąrašo išbraukti siūlomas veiklas yra nepagrįstas ir žalingas  Lietuvos smulkiajam verslui, paliesiantis net ketvirtadalį visų verslo liudijimų savininkų (17 tūkstančių gyventojų). Nors Finansų ministerija pristato individualią veiklą pagal pažymą kaip palankesnę veiklos formą, gyventojų pasirinkimas mokėti fiksuotą mokestį parodo, jog verslo liudijimai ir fiksuoto dydžio GPM, PSD ir „Sodros“ įmokų mokėjimas jiems yra patogesnė ir priimtinesnė veiklos forma.
 
Siūlymai
 
1. Pritarti draudimui verslo liudijimų savininkams teikti prekes ar paslaugas įmonėms ar kitiems verslo liudijimų savininkams tik su sąlyga, kad verslo liudijimams bus taikomi šie principai: verslo liudijimas turi būti vienodas, vienas, visuotinis ir vardinis.
2. Pakeisti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą atsisakant draudimo PVM mokėtojais užsiregistravusiems asmenims verstis individualia veikla pagal verslo liudijimą.
3. Neatsisakyti „laisvųjų profesijų“ veiklų pagal verslo liudijimą.
4. Neatsisakyti specifinių reikalavimų turinčių veiklų pagal verslo liudijimą.
5. Neatsisakyti žemės ūkiui priskiriamų veiklų pagal verslo liudijimą.
6. Neriboti galimybės užsiimti plačia nekilnojamojo turto nuomos veikla pagal verslo liudijimą.