Pozicija. Dėl valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisų (Nr. 11-3959-01)

LLRI siūlo „Sodros“ biudžeto problemas spręsti iš esmės, pereinant prie universalių, fiksuoto dydžio pensijų mokėjimo, o ne skiriant jai asignavimus iš valstybės biudžeto ar suteikiant beprocentes paskolas.

Projekte numatyta skirti valstybės biudžeto asignavimus „Sodros“ fondo biudžeto deficitui padengti ir valstybės vardu pasiskolintas lėšas suteikti fondui už beprocentę palūkanų normą. Tokie siūlymai yra žalingi, nes perkeltų fondo netvarumo naštą visiems mokesčių mokėtojams, didintų perskirstymą, nespręstų esminių problemų ir sudarytų klaidingą (geresnį) įspūdį apie realią padėtį fondo biudžete. LLRI siūlo nepritarti šioms nuostatoms, o fondo tvarumo problemas spręsti įgyvendinant esminę valstybinio socialinio draudimo pertvarką, pereinant prie universalių, fiksuoto dydžio pensijų mokėjimo (daniško valstybinių pensijų sistemos modelio).

Toliau – LLRI pastabos, kurios buvo pateiktos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

***
Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 20, 21, 26, 27, 29, 36 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektą Nr. 11-3959-01 (toliau – projektas) ir pateikia savo pastabas ir pasiūlymus.

Dėl 5 str. 1 d. numatyto asignavimų iš valstybės biudžeto skyrimo

Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad asignavimai iš valstybės biudžeto skiriami tik vienu atveju: kai dėl Seimo ar Vyriausybės priimtų teisės aktų padidėja kurios nors socialinio draudimo rūšies išlaidos arba sumažėja pajamos, o socialinio draudimo įmokų tarifai šiai socialinio draudimo rūšiai nekeičiami arba keičiami nepakankamu dydžiu. Projekte siūloma įteisinti prievolę skirti asignavimus iš valstybės biudžeto, kai nepakanka Fondo rezervo dėl ekonominio sunkmečio susidariusiam Fondo pajamų ir išlaidų skirtumui padengti.

Jeigu pagal dabartinę tvarką Fondo biudžeto deficitą finansuos Fondo ateities dalyviai, tai projekto autoriai siūlo šią naštą perkelti valstybės biudžetui, t. y. visiems mokesčių mokėtojams. Šis siūlymas yra žalingas ir didinantis perskirstymą, kadangi už netvarią sistemą bus priversti mokėti ir tie žmonės, kurie joje nedalyvauja.

Kaip teigiama įstatymo projekto aiškinamajame rašte, projekto tikslas yra „sukurti tvaresnę, saugesnę ir skaidresnę sistemą“. Siūloma nuostata nepadarytų sistemos tvaria, o tik padėtų slėpti Fondo biudžete susidarančias finansines problemas, perkeliant jas į valstybės biudžetą. Priešingai nei siekiama, ši nuostata sumažintų sistemos skaidrumą, kadangi Fondo biudžeto deficito finansavimas valstybės biudžeto sąskaita gali sudaryti klaidingą (geresnį) įspūdį apie realią padėtį Fondo biudžete. Projekto autoriai neatsižvelgia į tai, kad siūlomos nuostatos priėmimas pablogins valstybės biudžeto padėtį.

Fondo tvarumo problemas siūlome spręsti įgyvendinant esminę valstybinio socialinio draudimo pertvarką, pereinant prie universalių, fiksuoto dydžio pensijų mokėjimo (daniško valstybinių pensijų sistemos modelio).

Pasiūlymas: atsisakyti 5 str. 1 d. numatytos nuostatos dėl asignavimų iš valstybės biudžeto skyrimo Fondo biudžeto deficitui dengti.

Dėl 5 str. 2 d. numatytų paskolų Fondui už beprocentę palūkanų normą

Siūloma, kad valstybės vardu pasiskolintos lėšos Fondo valdybai suteikiamos už beprocentę palūkanų normą. Tai reikš, kad palūkanas už valstybės vardu pasiskolintas lėšas mokės nebe esami ar būsimi Fondo dalyviai, bet visi mokesčių mokėtojai. Vėlgi, tokiu būdu bandoma spręsti Fondo biudžeto finansines problemas perkeliant jas valstybės biudžetui (t. y. visiems mokesčių mokėtojams), netvarios sistemos naštą perkeliant ir tiems gyventojams, kurie nėra Fondo dalyviai. Paskolų suteikimas už beprocentę palūkanų normą taip pat gali sudaryti klaidingą (geresnį) įspūdį apie realią padėtį Fondo biudžete. Tokiu būdu ši projekto nuostata neleis pasiekti užsibrėžti tikslo „sukurti tvaresnę, saugesnę ir skaidresnę sistemą“.

Pasiūlymas: atsisakyti 5 str. 2 d. nuostatos dėl paskolų suteikimo Fondui už beprocentę palūkanų normą.

Išvados ir pasiūlymai:

1. Siūlymas skirti valstybės biudžeto asignavimus Fondo biudžeto deficitui padengti neleis pasiekti užsibrėžto tikslo „sukurti tvaresnę, saugesnę ir skaidresnę sistemą“. Šis siūlymas yra žalingas, nes perkeltų Fondo netvarumo naštą visiems mokesčių mokėtojams, didintų perskirstymą, nespręstų esminių problemų ir sudarytų klaidingą (geresnį) įspūdį apie realią padėtį Fondo biudžete. Siūlome nepritarti šiai įstatymo projekto nuostatai.

2. Siūlymas valstybės vardu pasiskolintas lėšas suteikti Fondui už beprocentę palūkanų normą neleis pasiekti užsibrėžto tikslo „sukurti tvaresnę, saugesnę ir skaidresnę sistemą“. Šis siūlymas yra žalingas, nes perkeltų Fondo netvarumo naštą visiems mokesčių mokėtojams, didintų perskirstymą ir sudarytų klaidingą (geresnį) įspūdį apie realią padėtį Fondo biudžete. Siūlome nepritarti šiai įstatymo projekto nuostatai.

3. Fondo tvarumo problemas siūlome spręsti įgyvendinant esminę valstybinio socialinio draudimo pertvarką, pereinant prie universalių, fiksuoto dydžio pensijų mokėjimo (daniško valstybinių pensijų sistemos modelio).