Pozicija. Dėl siūlymo didinti PVM

LLRI griežtai nepritaria planams didinti PVM, nes toks žingsnis dar labiau pablogins šalies ekonominę padėtį, o jo padarinius labiausiai pajus skurdžiausi Lietuvos žmonės. LLRI siūlo augantį biudžeto deficitą mažinti karpant biudžeto išlaidas ir privatizuojant valstybei priklausantį komercinį turtą.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas griežtai nepritaria Vyriausybės ketinimui didinti pridėtinės vertės mokestį (PVM). Finansų ministerijai sumažinus 2012 m. ekonomikos augimo prognozę iki 2,5 proc., išlieka rizika, kad padėtis Lietuvoje bus dar prastesnė negu prognozuojama ir šalies ūkis nustos augęs. Įvertindamas prastėjančias eurozonos ir pasaulio ekonomikos perspektyvas, LLRI ragina atsakingas Lietuvos institucijas susilaikyti nuo bet kokių žingsnių, kurie dar labiau pablogintų Lietuvos ūkio būklę. Augančio biudžeto deficito iššūkį būtina spręsti kuo skubiau mažinant valstybės biudžeto išlaidas ir privatizuojant valstybei priklausantį komercinį turtą.

Vėl didinamas PVM bus žalingas ir skurdins visus Lietuvos gyventojus be išimties, kadangi mažės jų perkamoji galia. PVM brangina įsigyjamas prekes visiems žmonėms, nepriklausomai nuo žmonių finansinės padėties. Todėl PVM kėlimas skaudžiausiai smogs skurdžiausiems gyventojams, kurie dar nespėjo pajusti atsigaunančios ekonomikos: pensininkams, socialiai remtiniems asmenims ir mažus atlyginimus uždirbantiems žmonėms. Mažėjantis vartojimas reikš nuostolius šalies įmonėms, kurios bus priverstos dar sykį imtis skausmingų diržų veržimosi priemonių, mažinant darbuotojų atlyginimus ar juos atleidžiant. PVM didinimas blogins šalies ūkio padėtį: lėtės ūkio augimas, augs nedarbas, nekils atlyginimai. Padidinus PVM, išaugs paskatos vengti mokesčių, augs šešėlinės ekonomikos apimtis. Savo ruožtu tai prieštaraus Vyriausybės užsibrėžtai krypčiai mažinti šešėlį. Prastėjanti ūkio būklė ir auganti šešėlinė ekonomika gali reikšti, kad neišsipildys prognozė dėl papildomų pajamų padidinus PVM.

Noras pasiekti 3 proc. BVP deficitą yra sveikintinas, tačiau tam nebūtina didinti PVM. Žemiau pateikiame kelis būdus, kaip pasiekti 3 proc. BVP deficitą nedidinant PVM ar kitų mokesčių.

Pirma, toliau mažinti valstybės biudžeto išlaidas. Nors Lietuvos gyventojai yra tikinami, kad 2012 m. valstybės biudžete augs tik skolos aptarnavimo išlaidos, iš tikrųjų biudžeto projekte yra numatyti didesni asignavimai kai kurioms įstaigoms ar biudžeto programoms. Kartais numatytos išlaidos konkrečioms biudžeto programoms didėja po 5, 10 ar net 30 milijonų litų. Tokie didinimai yra nepateisinami ir jų privalu atsisakyti. Svarbu ir tai, kad iki šiol biudžeto programų skaičius mažėjo jas sujungiant, o ne naikinant. Tačiau būtina ne tik mažinti asignavimus konkrečioms programoms, bet apskritai naikinti nereikalingas, neefektyviai mokesčių mokėtojų lėšas panaudojančias programas. Vyriausybės programoje įtvirtintas pažadas efektyviai naudoti mokesčių mokėtojų lėšas lieka neįgyvendintas. Finansų ministerija, su Valstybės kontrolės pagalba, turi identifikuoti netikslingai ir neefektyviai išleidžiamas lėšas ir šias programas panaikinti.

Antra, neišnaudotas lėšų šaltinis mažinti biudžeto deficitą yra valstybei priklausančio komercinio turto privatizavimas. Pirmojo 2011 m. pusmečio pabaigoje valstybės valdomo turto vertė siekė 20,3 milijardų litų ir didžioji jo dalis nėra būtina valstybės valdymui, pavyzdžiui, įmonės, nekilnojamas turtas, poilsio namai ir kt. Bent dalies šio turto privatizavimas turėtų reikšmingą poveikį mažinant biudžeto deficitą. 2009 m. krizės metu buvo argumentuota, kad valstybės valdomo turto pardavimas nepageidautinas dėl galimai žemų pardavimo kainų. Tačiau šis argumentas gali būti pritaikytas visoms situacijoms: kylant rinkai, valdžia tikisi didesnių kainų ateityje, o jai krentant, siūlo laukti būsimo rinkų augimo. Turint omenyje grėsmes, kurios iškiltų viršijus 3 proc. BVP biudžeto deficitą, dabartinėje padėtyje privatizavimas turi būti neatidėliojamas.

LLRI ragina Vyriausybę atsisakyti ketinimo dar kartą perkelti deficito mažinimo naštą ant Lietuvos gyventojų pečių ir išnaudoti pasiūlytus biudžeto ir privatizavimo lėšų šaltinius deficitui mažinti.