Pozicija. Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) nuolat analizuoja valstybės biudžeto ir nebiudžetinių fondų kokybę ir iššūkius bei teikia siūlymus biudžeto ir nebiudžetinių fondų kokybei gerinti. Atkreipdamas dėmesį į Valstybės kontrolės išvadą dėl 2010 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, LLRI siūlo:

–          Reglamentuoti PSDF biudžeto tikslinimą, pasikeitus papildomų valstybės biudžeto asignavimų biudžetui subalansuoti poreikiui; reglamentuoti PSDF lėšų, viršijančių nustatytą rezervo dydį, disponavimą; atskleisti tikrąjį PSDF biudžeto rezervo likutį. Šių siūlymų įgyvendinimas leistų ateityje išvengti 2010 m. susidariusios situacijos, kai PSDF rezervo likučiui viršijant numatytą teisės aktais 10 procentų dydį, buvo planuojami papildomi valstybės biudžeto asignavimai, o viršplaninės fondo lėšos buvo įšaldytos sudarius terminuotųjų indėlių sutartis.

–          Planuojant 2012 m. valstybės biudžeto asignavimus, atskirti nuo papildomų valstybės biudžeto asignavimų ir atskirai tvirtinti tikslines lėšas, skirtas kompensuoti ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidas, Imunoprofilaktikos programai ir kraujo donorų kompensacijoms. Valstybės kontrolė nustatė, kad esama ortopedinių techninių priemonių kompensavimo sistema sudaro galimybę nerodyti tikros informacijos apie pagamintų, atiduotų naudoti ir neapmokėtų ortopedinių priemonių vertę pagal susidariusią kompensacijos eilę. Neapmokėtų ortopedinių priemonių vertė 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 73 811,9 tūkst. litų, o 2010 metais iš PSDF biudžeto buvo kompensuojama už ankstesniais metais (2008 – 2009 m.) pagamintas ir atiduotas naudoti ortopedines priemones. Įsiskolinimai tiekėjams sudaro galimybes neparodyti išsamios PSDF finansinės situacijos. Sveikatos reikalų ministerija turėtų įpareigoti PSDF valdytojus užtikrinti, kad su tiekėjais būtų atsiskaityta kaip įmanoma operatyviau, o viršplaninės lėšos panaudojamos kitiems tikslams tik tuomet, jei PSDF yra padengęs įsiskolinimus (tame tarpe ir tiekėjams). Todėl neapmokėtų ortopedinių techninių priemonių vertė turėtų būti tinkamai atspindėta 2012 m. PSDF biudžete, numatant, kad 2012 m. bus visiškai atsiskaityta už pagamintas ir suteiktas naudoti ortopedines technines priemones, už kurias ankstesniais metais susidarė įsiskolinimai.

Tikimės, kad į šiuos siūlymus bus atsižvelgta 2012 metų PSDF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte.