Pozicija. Dėl LR Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (1)

LLRI išanalizavo Finansų Ministerijos parengtą Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą. LLRI nuomone, šis projektas ne tik neišsprendžia svarbių įsisenėjusių mokesčių administravimo problemų, bet ir išplečia mokesčių administratorių įgaliojimus, praplečia galimybes taikyti ūkinės-komercinės veiklos apribojimus, numato didinti mokesčių administratorių diskreciją ir kt. Kadangi tokios Mokesčių administravimo įstatymo pataisos neatitinka Vyriausybės programos, negerina mokesčių mokėtojų ir administratorių santykių bei gali provokuoti naujus konfliktus, jos neturėtų būti teikiamos Seimui. Šis įstatymas turi būti pataisytas, vadovaujantis Vyriausybės programos nuostatomis ir siekiant panaikinti visas mokesčių mokėtojus varginančias mokesčių administravimo problemas.

Pastabas ir pasiūlymus LLRI pateikė Premjerui Rolandui Paksui bei Finansų ministrui Jonui Lionginui.
 

Projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad jis parengtas siekiant patobulinti mokesčių administravimo procedūras, sudaryti teisines prielaidas efektyviam bei nuosekliam mokesčių administravimo procesui.
Tačiau projektas neišsprendžia svarbių įsisenėjusių mokesčių administravimo problemų: nenaikina privilegijų atskiriems mokesčių mokėtojams, nepanaikina ir neapriboja administratoriaus teisės be teismo sprendimo areštuoti mokesčio mokėtojo turto, nepanaikina nebūdingų informavimo funkcijų komerciniams bankams, nenustato nuasmenintų ir automatizuotų mokesčių mokėtojų atrankos principų (planinės atrankos atveju) ir t.t.
Priešingai, įstatymo pataisos išplečia mokesčių administratorių įgaliojimus, leisdamos laikinai paimti mokesčio mokėtojo kompiuterinę įrangą, gauti iš įmonių, įstaigų ir organizacijų ne tik dokumentų nuorašus, bet ir kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas). Ketinama leisti areštuoti net ir „arešto dieną mokesčio mokėtojui priklausiusias iš kitų asmenų gautas pinigines sumas ir kitą turtą“.
Praplečiamos tiek galimybės taikyti ūkinės-komercinės veiklos apribojimus, tiek ir šių apribojimų sąrašas. Pavyzdžiui, dabar sankcijos galės būti taikomos ir mokesčių mokėtojui, „nepranešusiam apie pasikeitusius ar naujus mokesčio mokėtojo registravimo duomenis“, o sankcijų sąrašas išties įspūdingas.
Pataisomis numatoma, kad „mokesčio mokėtojas privalo sudaryti darbo sąlygas mokesčio administratoriaus pareigūnams, pateikti visus dokumentus, kompiuterinės apskaitos duomenis…“, tikrinimo gi laikas gali užtrukti iki 3 mėnesių, o išimtinais atvejais net ir iki 1 metų.
 
Numatoma didinti mokesčių administratorių diskreciją priimant sprendimus dėl mokesčių mokėtojų atleidimo nuo delspinigių. Siūlomas atleidimo pagrindas „kai delspinigių išieškojimas netikslingas ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu“ atveria plačias galimybes valdininko asmeninei nuomonei reikštis. Reikia pabrėžti, kad ekonominiu požiūriu visuomet tikslinga, kad pinigai būtų naudojami privačių, o ne valstybės subjektų, o įmonės nustekenimas delspinigiais visuomet gali sukelti darbo vietų naikinimą, įmonių bankrotą.
Numatoma pataisyti įstatymo straipsnį, leidžiantį Vyriausybei pratęsti strateginiam investuotojui mokesčių nedidinimo terminą (dėl Konstitucinio teismo sprendimo), tačiau paliekama esminė šio straipsnio yda – leidimas suteikti strateginiam investuotojui išimtis.
 
Kadangi tokios mokesčių administravimo įstatymo pataisos neatitinka Vyriausybės programos, negerina mokesčių mokėtojų ir administratorių santykių, gali provokuoti naujus konfliktus, jos neturėtų būti teikiamos Seimui. Mokesčių administravimo įstatymas turi būti pataisytas, vadovaujantis Vyriausybės programos nuostatomis ir siekiant panaikinti visas mokesčių mokėtojus varginančias mokesčių administravimo problemas.