LLRI siūlo atšaukti Garantinio fondo įstatymą

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) ragina Seimą atšaukti Garantinio fondo įstatymą kaip prieštaraujantį rinkos santykiams bei didinsiantį valdžios įsipareigojimus ir mokesčių naštą.

 

Seime svarstomas ankstesnio Seimo kadencijos pabaigoje skubotai priimto Garantinio fondo įstatymo pakeitimo projektas. LLRI nuomone, valdžios noras spręsti neefektyvių, žlungančių įmonių problemas gerai dirbančių žmonių ir įmonių sąskaita yra neteisingas rinkos santykių ir laisvos konkurencijos atžvilgiu. Bankrotai yra neišvengiamas reiškinys rinkos ekonomikoje, ekonominės atrankos pasekmė.

 

LLRI įsitikinimu, Garantinio fondo įteisinimas duotų blogą signalą rinkai, valdiškos rūpybos pasiūla kurtų jos paklausą. Fondas sumažintų žlungančių įmonių darbuotojų paskatas pasirūpinti savimi persikvalifikuojant ir ieškant kito darbo, o darbdaviai būtų linkę palikti savo skolas valdžiai, pateisindami jas į fondą sumokėtomis įmokomis. Be to, akivaizdu, kad visoms bankrutuojančioms įmonėms fondo pinigų neužtektų, todėl galima prognozuoti, kad kova dėl jų sukurtų prielaidas korupcijai.

 

Priėmusi Garantinio fondo įstatymą, valdžia dar kartą sulaužė savo įsipareigojimą nedidinti mokesčių naštos. Taip pat pažeista nuostata sumažinti nebiudžetinių fondų skaičių, kad visos mokesčių lėšos būtų perskirstomos tik per biudžetą ir jų panaudojimas būtų skaidrus.

 

LLRI atkreipia dėmesį, kad Garantinio fondo negalima laikyti draudimo forma. Draudimas perskirsto riziką ir remiasi savanoriškumo principu, jo įmokų dydžiai nustatomi apskaičiavus riziką ir galimas išmokas. Tuo tarpu įmokos į Garantinį fondą bus priverstinės ir visiems vienodos. Tai bus tipiškas valdiškas fondas, kurio lėšas perskirstys jo taryba, taigi nebus išvengta subjektyvumo.

 

LLRI siūlo spręsti problemas kitomis priemonėmis. Nukentėję, skurstantys bankrutuojančių įmonių darbuotojai turėtų būti remiami taip pat, kaip ir visi skurde gyvenantys piliečiai – socialinėmis pašalpomis. Valdžia privalo atlikti savo pareigą sukurti aiškias teisines bankroto sąlygas, kad bankroto procedūros vyktų kuo sklandžiau, o įmonių turtą kreditoriai galėtų perimti kuo greičiau. Valstybė taip pat galėtų pasitraukti iš pirmųjų vietų kreditorių eilėje – taip ji padarytų didžiausią paslaugą ir įmonėms, ir jų darbuotojams. Be to, būtina supaprastinti darbo santykių reglamentavimą.

 

LLRI ragina Seimą atsisakyti Garantinio fondo įstatymo, nedidinti valdžios įsipareigojimų bei mokesčių naštos.