LLRI nepritaria siūlymams nekeisti pelno apmokestinimo tvarkos

Lietuvos laisvosios rinkos institutas nepritaria siūlymams nekeisti esamos pelno apmokestinimo tvarkos. LLRI pritaria patvirtintai Vyriausybės programos nuostatai dėl pelno mokesčio panaikinimo ir mano, kad valdžios įsipareigojimai turi būti vykdomi. Instituto nuomone, ši priemonė yra bene vienintelė Vyriausybės programoje, galinti paskatinti verslo plėtrą.

 

Paini, prieštaringa mokestinė apskaita, neskaidrios pajamų ir sąnaudų pripažinimo taisyklės uždeda ypač sunkią pelno mokesčio administravimo naštą įmonėms. Visi mėginimai tobulinti mokestinę apskaitą nedavė vaisų ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio valstybėse. Siūlomas pelno mokesčio tarifo sumažinimas būtų tik dalinis sprendimas, nepanaikinantis pagrindinės pelno mokesčio ydos – neaiškaus ir dirbtinio apmokestinimo objekto.

 

LLRI nuomone, viešai pristatytas Pajamų mokesčio ir gyventojų turto deklaravimo įstatymo projektas leistų išspręsti mokestinės apskaitos problemas. Apmokestinant paskirstomą pelną, vietoj dirbtinai suskaičiuoto apmokestinamojo pelno, mokesčio objektu taptų realaus finansinio pelno dalis. Tai leistų įmonėms laiką ir pastangas skirti ne painių mokesčių taisyklių narpliojimui, o verslo plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui.

 

Laisvosios rinkos institutas jau nuo 1990 metų puoselėja pelno mokesčio panaikinimo idėją ir vietoj jo siūlo apmokestinti įmonių savininkų gaunamas pajamas. LLRI nuomone, pelno mokesčio panaikinimas padėtų verslui atsigauti po ekonomiką apėmusio sąstingio.