Lietuvos laisvosios rinkos institutas prieš progresinių mokesčių įvedimą

Lietuvos laisvosios rinkos institutas pasisako prieš progresinius mokesčius, nes jie:

– didintų mokesčių naštą, mažintų paskatas užsidirbti daugiau;

– nebūtų tinkama priemonė siekti iškeltų tikslų – padidinti valstybės biudžeto pajamas ir sumažinti socialinę atskirtį;

– sukurtų sudėtingesnę, ne tokią skaidrią sistemą bei sukeltų papildomų sąnaudų mokesčių mokėtojams ir administratoriams;

– didintų šešėlinės ekonomikos mastą;

– neigiamai veiktų šalies investicinę aplinką, konkurencingumą ir ekonominį augimą;

– didintų emigraciją, neskatintų išvažiavusių grįžti.

 

Žemiau rasite analitinę medžiagą ir komentarus progresinių mokesčių tema.

 

Analitiniai darbai:

 

– LLRI ekspertizė dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6, 17 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo nauju 17′ straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP – 3038

– LLRI ekspertizė dėl Gyventojų pajamų mokesčio 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP – 442(2)

– Bukletas: Progresiniai mokesčiai – grįžimas į praeitį

– Pozicija: Neprogresyvus žingsnis

– LLRI pastabos Dėl progresinių mokesčių įvedimo pasekmių Lietuvoje

 

Straipsniai ir komentarai:

– Pranešimas spaudai: Mokėti progresinių mokesčių nenori 68 proc. gyventojų

– R. Vainienė: Kokių mokesčių nori žmonės?

– K. Leontjeva: Pavydas + puikybė = progresinis mokestis

– R. Vainienė: Progresiniai mokesčiai ir auksinė žuvelė

– K. Leontjeva: Progresinių mokesčių pažadai

– K. Leontjeva: Progresiniai mokesčiai: dalytis ar gauti?

– R. Šimašius: Kokių mokesčių nori žmonės?

– Ž. Šilėnas: Proporcinio mokesčio kritika neatsiejama nuo įsitikinimų

– R. Šimašius: Gerovės šaltiniai ir progresiniai mokesčiai

– Pranešimas spaudai: Kodėl progresiniai mokesčiai būtų klaida

– V. Kuokštis: Gandrai, vaikai ir progresiniai mokesčiai

– Ž. Šilėnas: Nepatogios tiesos apie progresinio mokesčio tarifą

– I. Brazauskas: Kodėl progresinių mokesčių įvedimas būtų klaida

– R. Šimašius: Pavydo mokesčiai bus sunkesni

 

Socialiniame tinkle Facebook galite prisijungti prie iniciatyvos prieš progresinių mokesčių įvedimą Lietuvoje.