Laisvės nuo mokesčių diena šiemet ateina gegužės 5 dieną

Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) atlikti skaičiavimai rodo, kad šiemet Laisvės nuo mokesčių diena Lietuvoje šiek tiek priartėjo ir išauš gegužės 5 d., ketvirtadienį. 2005 metais Lietuvos gyventojai, verslo įmonės ir organizacijos turi dirbti 125 dienas, kad išlaikytų sparčiai augantį valstybės aparatą ir valstybės žinioje tebesančias veiklas.

 

Laisvės nuo mokesčių diena – tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valdžiai ir pradeda dirbti savo paties ir savo šeimos gerovei. Tai yra santykinės mokesčių naštos rodiklis, parodantis, kokią žmogaus sukuriamų gėrybių dalį paima valdžia ir perskirsto per nacionalinį biudžetą ir nebiudžetinius fondus.

 

LLRI mokesčių naštą skaičiuoja kaip visų prognozuojamų valstybės mokestinių pajamų ir bendrojo nacionalinio produkto santykį, remdamasis pasaulyje pripažinta metodika. Ji naudojama apskaičiuojant Laisvės nuo mokesčių dieną JAV, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse. Apskaičiuojant mokesčių naštą pagal šią metodiką nėra įtraukiamos piniginės išlaidos ir laiko sąnaudos, susijusios su mokesčių administravimu, bei valstybės skolinimasis, kuris Lietuvoje kasmet didėja ir gali virsti mokesčių našta ateityje.

 

Šiemet Laisvės nuo mokesčių diena ateina 3 dienomis anksčiau nei 2004 m., tačiau tai toli gražu nerodo, jog lietuviai pradėjo mokėti mažiau mokesčių. Šiemet valstybės funkcijoms finansuoti mokesčių absoliučia suma bus surinkta daug daugiau nei pernai. Dėl išaugusio sukurto bendrojo nacionalinio produkto santykinė (!) mokesčių našta sumažės – nuo 35,1 proc. 2004 metais iki 34,1 proc. šiemet. Tuo tarpu absoliuti mokesčių našta padidės – 2004 metais sudariusi 17,7 mlrd. litų, 2005-aisiais sudarys net 19,4 mlrd. litų.

 

LLRI Laisvės nuo mokesčių dieną pradėjo skaičiuoti 1993 metais. Nuo tada ji gana sparčiai tolo, o po 1998 metų mokesčių naštos augimo tempas sulėtėjo. Jei 1993 metais Laisvės nuo mokesčių diena atėjo balandžio 13 dieną, tai 1995 metais – jau balandžio 27 dieną, 1998 metais – gegužės 13 dieną, 1999 ir 2000 metais – gegužės 16 dieną. Nuo 2001 metų Laisvės nuo mokesčių diena ėmė artėti – gegužės 15-oji, 2002 metais – gegužės 4-oji, 2003 metais – gegužės 3-ioji, o nuo 2004 metų vėl pradėjusi tolti – gegužės 8-oji, šiemet ji vėl artėja – gegužės 5-oji.