Laisvės nuo mokesčių diena šiais metais gerokai nutolo

Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertų skaičiavimai rodo, kad šiemet Laisvės nuo mokesčių diena Lietuvoje tolsta ir išauš gegužės 8 d., šeštadienį. 2004 metais vidutinis Lietuvos pilietis turėjo dirbti 128 dienas, kad išlaikytų besiplečiantį valstybės aparatą ir valstybės valdomas sritis.

 

Laisvės nuo mokesčių diena – tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valdžiai ir pradeda dirbti sau. Tai yra santykinės mokesčių naštos rodiklis, parodantis, kokią žmogaus sukuriamų gėrybių dalį paima valdžia ir perskirsto per nacionalinį biudžetą ir nebiudžetinius fondus. LLRI mokesčių naštą skaičiuoja kaip visų prognozuojamų valstybės mokestinių pajamų ir bendrojo nacionalinio produkto santykį.

 

Šiais metais Laisvės nuo mokesčių diena ateina net 6 dienomis vėliau nei pernai. Tokį mokesčių naštos padidėjimą lėmė bene 2 mlrd. litų didesnės nei pernai biudžetų pajamos iš mokesčių, taip pat dėl didelio kapitalo suvartojimo ir itin išaugusių neigiamų grynųjų pajamų ne taip sparčiai didėjęs bendrasis nacionalinis produktas. Mokesčių našta, apskaičiuota kaip mokestinių pajamų ir bendrojo nacionalinio produkto santykis, 2004 metais sudarys 35 proc., palyginti su 33,3 proc. praėjusiais metais.

 

LLRI Laisvės nuo mokesčių dieną skaičiuoja nuo 1993 metų. Nuo 1993 metų laisvės nuo mokesčių diena gana sparčiai tolo, o po 1998 metų mokesčių naštos augimo tempas sulėtėjo. Jei 1993 metais laisvės nuo mokesčių diena atėjo balandžio 13 dieną, tai 1995 metais – jau balandžio 27 dieną, 1998 metais – gegužės 13 dieną, 1999 ir 2000 metais – gegužės 16 dieną. Nuo 2001 metų laisvės nuo mokesčių diena ėmė artėti – gegužės 15-oji, 2002 metais – gegužės 4-oji, o 2003 metų – gegužės 3-ioji.