Konvergencijos programos tvirtinimas tęsia uždarų durų tradicijas Vyriausybėje

Šiandien, sausio 12 d., Lietuvos Vyriausybė papildomu klausimu numato tvirtinti Lietuvos konvergencijos programą. Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) atkreipia dėmesį, kad ši Konvergencijos programa yra labai svarbus dokumentas šaliai integruojantis į Europos pinigų sąjungą. Juo Lietuva prisiima tarptautinius įsipareigojimus, privalomus ir Vyriausybei, ir Seimui, todėl programa turėtų būti rengiama ir svarstoma itin atsakingai.

 

Deja, Konvergencijos programa tvirtinama iš esmės slaptai: ji buvo paviešinta likus nepilnai dienai iki jos tvirtinimo, su ja susipažinti nebuvo galimybės ne tik visuomenei, bet ir Seimui, nors pačioje programoje formuluojami ekonominės politikos skaidrumo ir sutarimo tikslai.

 

Esminis programoje svarstomas klausimas yra biudžeto deficitas ir priemonės jį sumažinti. LLRI visada pabrėžė ir pabrėžia, kad valstybėje, ypač esant ekonomikos augimui, biudžeto deficito neturi būti. Biudžeto deficitas mažina valstybės konkurencingumą pirmiausia dėl to, kad reiškia potencialią mokesčių augimo grėsmę, todėl biudžetas turi būti balansuojamas visų pirma mažinant jo išlaidas. Tačiau programoje akcentuojamos priemonės fiskaliniam deficitui mažinti yra susijusios tik su pajamų didinimu, nenurodant išlaidų mažinimo sričių ir nenumatant konkrečių priemonių, kaip bus didinamas valstybės išlaidų efektyvumas.

 

LLRI taip pat pastebi, kad programa apima veiksmus, kurie nėra numatyti Vyriausybės programoje (pavyzdžiui, nekilnojamojo turto mokesčio įvedimas gyventojams ir tarifo padidinimas įmonėms), ir tarptautiniais įsipareigojimais bando pagrįsti vidaus politikos sprendimus, kurie nėra vienareikšmiai ar savaime aiškūs. Institutas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos stojimas į Europos pinigų sąjungą nėra tikslas pats savaime – jis reikalingas Lietuvos žmonių gerovei sukurti. Todėl priemonės, kuriomis jo siekiama, neturi būti žalingos Lietuvos ekonominei ir socialinei plėtrai.

 

Instituto nuomone, slaptumas ir neskaidrumas rengiant ir tvirtinant Konvergencijos programą bei nuolat kintantys pareiškimai dėl nekilnojamo turto mokesčio įvedimo ir gyventojų pajamų mokesčio mažinimo rodo įsigalėjusį Vyriausybės nenorą atskleisti Lietuvos žmonėms savo ekonominės politikos planus.

 

LLRI ekspertai ragina mažinti biudžeto deficitą mažinant biudžeto išlaidas.