Būkite atidūs su nauju mokesčių kodu

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) mokesčių įmokų kodų sąrašą sutrumpinus nuo 1500 iki 110, mokesčių mokėtojai galės daug paprasčiau mokėti mokesčius. Daugumai mokesčių priskirtas vienas įmokos kodas 1001, o tai sumažina klaidų tikimybę ir išlaidas banko paslaugoms. Reikia pagirti VMI už mokesčių mokėjimo supaprastinimą ir administracinės naštos verslui mažinimą. Vienu įmokos kodu lyg ir judama universalaus mokesčio link, vis dėlto tai daroma tik pačiame paskutiniame – mokėjimo – etape. Siekiant supaprastinti mokesčių sistemą, reikėtų mažinti mokesčių gausą ir suvienodinti mokesčių bazes, jų apskaičiavimo ir deklaravimo tvarką.

Verslininkai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kartu su vienu kodu įsigalioja ir naujos mokėjimo taisyklės: sumokėtos sumos įskaitomos pagal anksčiausiai susidariusios mokesčių prievolės datą. Taigi nors mokesčių mokėjimas taps paprastesnis, šis palengvinimas yra dviprasmiškas: bet kuris verslininkas, bent kartą svarstęs, kurį mokestį mokėti pirma, naujomis taisyklėmis gali ir neapsidžiaugti.

Iki birželio 27 d. pridėtinės vertės mokestį (PVM) mokantys mokesčių mokėtojai gali nežinoti, kad jų sumokėtos sumos bus įskaitytos kaip ankstesnės mokestinės nepriemokos arba kiti mokesčiai, kurių prievolė susidarė iki gegužės mėnesio PVM sumokėjimo termino. Žinant, kad įmonės visuomet stengiasi laiku sumokėti PVM, kuris yra griežčiausiai kontroliuojamas VMI, naujosios taisyklės gali sukelti sunkumų apyvartinių lėšų stingančioms įmonėms. Tokios įmonės neretai pasirenka mokėti teisėtus delspinigius už kai kuriuos mokesčius (nesudarant mokestinės paskolos sutarties), kad tik galėtų laiku sumokėti PVM. Apyvartinių lėšų paprastai labiausiai trūksta smulkiam ir vidutiniam verslui, o valdžia deklaruoja, kad juo rūpinasi labiausiai.

Naujos taisyklės tapo staigmena mokesčių mokėtojams, kuriems nebuvo palikta pakankamai laiko pasiruošti, pavyzdžiui, sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl ankstesnės nepriemokos. Taisykles reglamentuojantis VMI viršininko įsakymas publikuotas „Valstybės žiniose“ gegužės 17 d., likus 2 savaitėms iki įsigaliojimo. Taisyklės buvo pakeistos neatlikus išplėstinio pasekmių vertinimo. Nors mokesčių administravimo įstatyme (MAĮ) numatytas 6 mėn. įsigaliojimo terminas taikomas mokesčių įstatymams, numatantiems naują mokesčio tarifą ar naują apmokestinimo tvarką, ši nuostata nėra taikoma VMI viršininko įsakymams. Akivaizdu, kad būtina papildyti šią itin svarbią MAĮ nuostatą, taikant minimalų įsigaliojimo terminą visiems teisės aktams, iš esmės keičiantiems mokesčių mokėjimo tvarką.

Lietuvos mokesčių sistema yra itin sudėtinga ir išties būtina kuo skubiau ją paprastinti. Vieno įmokos kodo įvedimas galėtų būti pirmas žingsnis supaprastinimo link, atsisakant tų mokesčių, kurių administravimas brangus, o efektas biudžetui – menkas. Taip pat būtina paprastinti biudžetui reikšmingiausių mokesčių administravimą, pavyzdžiui, suvienodinti pajamų iš darbo santykių apmokestinimo bazes, deklaravimo ir įmokų mokėjimo tvarką. Naujosios taisyklės sumažina administracinę naštą ir tai yra gerai, tačiau vertėjo palikti teisę spręsti, kurį mokestį mokėti pirmiau, o kurį – atidėti.