Analizė. Mokesčių reforma ir mokesčių politikos kryptys

Pirmojoje studijoje pateikiama išsami Lietuvos pensijų ir sveikatos apsaugos sistemų analizė. Nagrinėjama 1995 metais įvykdyta pensijų reforma – naujas pensijų modelis, pakeitimai pensijų skaičiavimo formulėje ir pensinio amžiaus padidinimas, bei privalomo sveikatos draudimo sistemos įvedimas 1997 metais. Studijoje pateikiamos išvados bei alternatyvūs socialinės apsaugos, ypač pensijų sistemos, reformos modeliai.

Studijoje apie mokesčius charakterizuojamos vakarietiškos mokesčių sistemos ir daromos išvados apie galimus pavojus jas kopijuojančioms šalims. Reformos tikslai yra suformuluoti remiantis laisvosios rinkos principais, kurie deklaruojami daugumos postsocialistinių šalių ir kurie yra vienintelė alternatyva socializmui. Kadangi dauguma mokesčių reformų siekiama sumažinti mokesčių naštą, LLRI aprašo tris mokesčių naštos formas – tiesioginę, netiesioginę ir paslėptąją, ir nurodo kelius joms mažinti. Mokesčių pertvarkymo kryptis apibrėžta iš suformuluotų biudžeto ir mokesčių sistemos principų. Darbas pateikia išbaigtą reformų viziją ir palygina pagrindines siūlomų reformų įgyvendinimo alternatyvas. Taip pat pateikiama pagrindinių mokesčių tipų charakteristika ir rekomendacijos, kaip šie mokesčiai turi būti pertvarkomi, kokius reikalavimus jie turi atitikti pereinamuoju laikotarpiu arba tuo atveju, jei apsiribojama reformomis-minimum.

LLRI parengė apie 100 studijų kopijų bei išplatino jas viešosios politikos tyrimų institutams ir nevyriausybinėms organizacijos visame pasaulyje.