Analizė. Gyventojų požiūris į kontrabandą Lietuvoje

Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir šių kontrabandinių prekių vartojimo Lietuvoje paplitimą, priežastis, ypatumus ir tendencijas, sužinoti Lietuvos žmonių asmeninę patirtį ir pakantumo šiam reiškiniui laipsnį, taip pat jų nuomonę apie tai, kokios priemonės yra efektyviausios kovojant su kontrabanda.
Sociologinę apklausą atliko viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „TNS Gallup“ 2008 m. vasario mėnesį.
Šiuo tyrimu taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kaip pasikeitė situacija per ketverius metus nuo 2004 m., kuomet buvo atliktas pirmas kontrabandos tyrimas „TNS Gallup“ 2004 m. gegužės mėn. vykdytos sociologinės apklausos pagrindu. Analizėje palyginami dviejų apklausų rezultatai.
Abi apklausos buvo atliktos Omnibuso apklausos principu tiesioginio interviu metodu respondento namuose. Pirmosios apklausos metu buvo apklausta 1003 respondentų, o antrosios – 1000 respondentų. Apklausos reprezentuoja visos Lietuvos 15-74 metų amžiaus gyventojus. Respondentai tyrimui atrinkti, naudojant daugiapakopę atsitiktinę atranką.
Apklaustoji visuma tiksliai atitinka Lietuvos gyventojų proporcijas pagal socialines-demografines charakteristikas, t.y. pagal lytį, amžių, tautybę, išsimokslinimą ir gyvenamąją vietą.